ข่าวประกาศ

แชร์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการรับ-ส่งพนักงาน

 

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้บริการด้านการรับ-ส่งพนักงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้บริการ ซึ่งพนักงานสามารถพักผ่อนบนรถได้ขณะเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่งพนักงานเป็นรถแอร์ทุกเส้นทาง

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารรถรับ-ส่งพนักงาน จึงขอแจ้งเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการให้บริการจัดหารถ และพนักงานขับรถ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีสัญญาให้บริการ 2 ปี โดยบริษัทฯ จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการ ตามเส้นทาง ดังนี้

 

คุณสมบัติขั้นต้นของรถที่จะสมัครให้บริการ

 

กำหนดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

สอบถามรายละเอียดและสถานที่ส่งใบสมัคร

ฝ่ายจัดซื้อ สำนักงานกลาง บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

เลขที่ 14/3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทร. 0-2516-8721-5 ต่อ 1313 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่