ปฏิทินโปรโมชั่น ปี 2021

B-POINT BIG CAMPAIGN

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก B-Point เท่านั้น
ลุ้นโชค 2 ต่อ กว่า 3.2 ล้านบาท
เมื่อซื้อยางตั้งแต่ 15 ม.ค.-31 มี.ค. 64
ซื้อยางทุก 20 เส้น รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค
ยิ่งซื้อมาก....ยิ่งมีสิทธิ์มาก

รับเพิ่ม! สิทธิ์ชิงโชคฟรี 1 สิทธิ์ คลิกเลย

Bridgestone B-Point_EDIT 11_01 FINAL

-- Media Image Component Here --