จุดเริ่มต้นของฝันที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็ก ๆแชร์

ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย

โครงการสานฝันฮีโร่ พลัส

จัดตั้งโดยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับไทย บริดจสโตน และพันธมิตรบริษัทเอกชน เพื่อเป็นเวทีไล่ล่าความฝันของเหล่าผู้พิการ ทุพพลภาพที่มีความฝันและไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะมีอุปสรรคด้านร่างกาย แต่มีใจและความมุ่งมั่นเกินร้อย ได้แสดงศักยภาพทางด้านการกีฬาของตัวเอง เพื่อคว้าโอกาสการเป็นตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย

โครงการสานฝันฮีโร่ พลัส

Chase Your Dream Run

ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ กับงานวิ่ง “Chase Your Dream Run” สร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมกีฬา มุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้หันมาออกกําลังกาย อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ร่วมทําความดี แบ่งปันฝัน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะเงินที่ได้จากการวิ่ง จะนําไปสมทบทุนการสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ให้กับเด็กๆ พร้อมจุดประกายให้เด็ก ๆ มุ่งมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่ตนชื่นชอบเพื่อมุ่งสู่การไล่ล่าความฝันของตัวเอง

Chase Your Dream Run

โครงการสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์

บริดจสโตนเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันระดับนานาชาติเพื่อตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในทุกการเดินทาง

โครงการสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์

โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด

เพื่อพัฒนาความยั่งยืนส่ชุมชนบ้านเกิด และชีวิตที่ดียิ่งกว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับบริษัท ภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืน คือ ช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต ทําให้บริษัทเกิดแนวคิดว่าการสร้างความยั่งยืนนั้นควรปลูกฝังมาจากฐานรากของพนักงานบริดจสโตนเอง ซึ่งจุดเริ่มต้นคือที่บ้านหรือถิ่นกําเนิด เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ กลับคืนสู่พืนที่บ้านเกิดในจังหวัดของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด

นักกีฬาพาราลิมปิกไทยบริดจสโตน

“บริดจสโตน มีความเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนนักกีฬาราลิมปิก จะส่งเสริมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน และมั่นใจว่าการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยพัฒนาวงการกีฬาไทยให้มีความหลากหลายและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอน

นักกีฬาพาราลิมปิกไทยบริดจสโตน

ความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก

การเดินทาง

การพัฒนานวัตกรรมการเดินทางที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและการตอบสนองที่ทันสมัย บริดจสโตนมุ่งมั่นสร้างสรรค์การเดินทางที่สะดวกสบายกว่า ปลอดภัยกว่า ราบรื่นกว่า และไม่ติดขัดให้แก่สังคมและลูกค้าของเรา

การเดินทาง

ผู้คน

ใช้จุดแข็งเพื่อส่งเสริมชุมชนและพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คนเพื่อจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการศึกษาในชุมชนของเรา

ผู้คน

สิ่งแวดล้อม

เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต บริดจสโตนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และสังคมดำเนินกิจกรรมอย่างซื่อสัตย์เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง

สิ่งแวดล้อม