แฟน บี คัม เฟรนด์

ลงทะเบียนรับส่วนลด 1,000 บาท

แชร์

รายละเอียดและเงื่อนไข

1)     ท่านจะต้องทำการเพิ่มเพื่อน (add friend) ผ่านช่องทาง Line Application ค้นหาชื่อ @bridgestoneth เพื่อเพิ่มเพื่อน และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด

·      ส่วนลด 1,000 บาท เพื่อซื้อยางรถยนต์ บริดจสโตน 4 เส้น จำนวน 5,000 สิทธิ์

2)     ท่านจะได้รับ sms  สิทธิ์ส่วนลด จากการลงทะเบียน

3)     สงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียนที่ลงทะเบียนไว้ และ เฉพาะลูกค้าที่มาใช้สิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (จำกัด 1 คน/1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถยนต์ ต่อ 1 Line ID Account) โดยแสดงบัตรประชาชน พร้อม sms ที่ได้รับ ต่อพนักงาน ณ ศูนย์บริการยางรถยนต์ COCKPIT หรือ A.C.T เพื่อใช้ส่วนลดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ และถือข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เป็นสำคัญ

4)     ระยะเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ท่านสามารถร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. เท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็มครบจำนวนสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์

5)     ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : ท่านสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. เท่านั้น

6)     รูปแบบ “สิทธิ์ส่วนลด” จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างในทุกกรณี

7)     สิทธิ์ส่วนลด 1,000 บาท นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ของทางบริษัทฯ ได้ ยกเว้น “สิทธิ์ประโยชน์ ส่วนลดจากแคมเปญพาทเนอร์”

8)     สินค้าซึ่งได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระหรือโปรโมชั่นอื่นใดของธนาคารได้

ท่านสามารถโชว์ sms เพื่อใช้รับส่วนลด ณ ศูนย์บริการยางรถยนต์ COCKPIT หรือ A.C.T ทุกสาขาทั่วประเทศ

9)     ขั้นตอนการ “ยืนยันสิทธิ์” (Verification) จะต้องทำโดยหลังจากที่ท่านนำส่วนลดดังกล่าวไปใช้สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการ COCKPIT และ A.C.T  จะทำการยืนยันการใช้สิทธิ์ของท่าน เท่านั้น หากมีการกดยืนยันสิทธิ์มาก่อน จะถือว่าสิทธิ์นั้นๆ ได้ใช้ไปแล้ว และท่านไม่สามารถนำส่วนลดนี้มาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากบริษัทฯ ได้อีก

10)  เมื่อท่านใช้สิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่หรือใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก

11)  หากบริษัทฯ พบว่า ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับส่วนลดหรือสิทธ์การเข้ารับบริการดังกล่าวทันที

12)  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

13)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนลด/ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14)  พนักงานในกลุ่มบริษัทบริดจสโตน ไม่สามารถเข้าร่วมลุ้นรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ได้

15)  บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่วนลดนี้ โปรดศึกษารายละเอียดที่ https://www.bridgestone.co.th/th/about/privacy