เก่งทุกทางต้องยาง DUELER A/T 001

แชร์

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

1. โปรโมชั่น “จองยาง DUELER A/T 001 ออนไลน์” ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 3,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ BRIDGESTONE รุ่น DUELER A/T 001 จำนวน 4 เส้น เฉพาะขนาดที่ร่วมรายการ จำนวน 1,000 สิทธิ์

2. สินค้ามีจำนวนจำกัด

3. ท่านจะได้รับ SMS สิทธิ์ส่วนลด มูลค่า 3,000 บาท จากการลงทะเบียน จองยาง DUELER A/T 001 ออนไลน์ โดยสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวร่วมกับการชำระเงินด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตเต็มจำนวนเท่านั้น

4. สงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียนที่ลงทะเบียนไว้ และ เฉพาะลูกค้าที่มาใช้สิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (จำกัด 1 คน/1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถยนต์ และ 1 เบอร์โทรศัพท์) โดยแสดง บัตรประชาชน พร้อม SMS ที่ได้รับ ต่อพนักงาน ณ ศูนย์บริการยางรถยนต์ COCKPIT หรือ A.C.T เพื่อใช้ส่วนลดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ และถือข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เป็นสำคัญ

5. ระยะเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ท่านสามารถร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่ 16 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็มครบจำนวนสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : ท่านสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค.- 15 ธ.ค. 64 เท่านั้น

7. “สิทธิ์ส่วนลด” จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี

8. สินค้าซึ่งได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ การผ่อนชำระหรือโปรโมชั่นอื่นใดของธนาคารได้

9. ขั้นตอนการ “ยืนยันสิทธิ์” (Verification) จะต้องทำเมื่อท่านนำส่วนลดดังกล่าวไปใช้สิทธิ์ โดยกดยืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการ COCKPIT หรือ A.C.T เท่านั้น หากมีการกดยืนยันสิทธิ์มาก่อน จะถือว่าสิทธิ์นั้นๆ ได้ใช้ไปแล้ว และท่านไม่สามารถนำส่วนลดนี้มาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากบริษัทฯ ได้อีก

10. เมื่อท่านใช้สิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่หรือใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก

11. หากบริษัทฯ พบว่า ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับส่วนลดหรือสิทธ์การเข้ารับบริการดังกล่าวทันที

12.โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสาขาก่อนเข้ารับบริการ เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนลด/ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่วนลดนี้ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ รวมถึงการประมวลผล วิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ โปรดศึกษารายละเอียดที่ https://cockpit.co.th/privacy