แชร์

 

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

1)     ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ หรือ LINE (ค้นหา @BridgestoneTH หรือ @Cockpit) เพื่อกดรับ โค้ดส่วนลด หรือ โค้ดยางฟรี จากแคมเปญพิเศษ ภายใต้ชื่อ “โปรโค้ดดี ได้ยางฟรี” อันประกอบไปด้วย

-      ส่วนลด 1,000 บาท เพื่อซื้อยางรถยนต์ บริดจสโตน 4 เส้น  (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น) จำนวน 12,000 สิทธิ์

         -  โดยโค้ดส่วนลดนี้ จะเปิดให้กดรับสิทธิ์ไปจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด 

-      โค้ดยางฟรี จะได้รับ ฟรี ยางรถยนต์ บริดจสโตน  4 เส้น (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น) จำนวน 55 สิทธิ์

         - โดยโค้ดยางฟรีนี้ จะเปิดให้กดรับสิทธิ์ทุกวัน วันละ 1 สิทธิ์ ตามเวลาที่บริษัทกำหนดในแต่ละวันที่ปรากฎบนระบบ

         - หากไม่มีผู้กดรับสิทธิ์โค้ดยางฟรีในวันนั้น โค้ดดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งและไม่นำไปทบในวันถัดไป

2)     ท่านจะได้รับ SMS โค้ดส่วนลด หรือโค้ดยางฟรี จากการกดรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้

3)     สงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียนที่ลงทะเบียนไว้ และเฉพาะลูกค้าที่มาใช้สิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถยนต์) โดยแสดงบัตรประชาชน พร้อม SMS ที่ได้รับ ต่อพนักงาน ณ ศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT หรือ A.C.T  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น และถือข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เป็นสำคัญ

4)     ระยะเวลาการกดรับสิทธิ์ : ท่านสามารถกดรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. เท่านั้น

5)     ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : ท่านต้องใช้สิทธิ์โค้ดส่วนลด หรือโค้ดยางฟรี ดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ SMS หรือ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. เท่านั้น (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ทั้งนี้ ภายใต้เวลาทำการของศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT หรือ A.C.T. ที่ท่านประสงค์จะไปใช้บริการ

6)     สิทธิ์จาก โค้ดส่วนลด และโค้ดยางฟรี จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือคืนเงินส่วนต่างในทุกกรณี

7)    สิทธิ์จาก โค้ดส่วนลด และโค้ดยางฟรี ตามโปรโมชั่นนี้ สำหรับใช้ซื้อยางราคาปกติเท่านั้น โดยสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือ สิทธิพิเศษอื่นๆ ของทางบริษัทฯ ได้ ยกเว้นโปรโมชั่นผ่อนชำระสินค้า

8)     สิทธิ์จากโค้ดส่วนลด และโค้ดยางฟรี ตามโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ กับทางบริษัทพันธมิตรได้

9)     ผู้ที่เคยเข้าร่วมใช้สิทธิ์จากแคมเปญก่อนหน้านี่ของทางบริษัท  “Together We’re Safe” และ “เก่งทุกทาง ต้องยาง Dueler A/T 001 ” ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด และโค้ดยางฟรี ได้

10)  สินค้าซึ่งได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระหรือโปรโมชั่นอื่นใดของธนาคารได้

11)  ท่านสามารถโชว์ SMS เพื่อใช้โค้ดส่วนลด หรือโค้ดยางฟรี เพื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT หรือ A.C.T ทุกสาขาทั่วประเทศ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ต้องการ และเวลาทำการของศูนย์บริการก่อนเข้ารับบริการ

12)  เมื่อท่านใช้สิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่หรือใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก

13)  หากบริษัทฯ พบว่า ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับส่วนลดหรือสิทธ์การเข้ารับบริการดังกล่าวทันที

14)  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

15)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนลด/ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16)  พนักงานในกลุ่มบริษัทบริดจสโตนและครอบครัว ไม่สามารถเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในแคมเปญพิเศษนี้ได้

17)  พนักงานในกลุ่มบริษัท “บริษัท ออโต้บิส อคาเดมิค จำกัด” และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในแคมเปญพิเศษนี้ได้