แชร์

รายละเอียดและเงื่อนไข

1)     สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกตำแหน่งเพียงแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรซึ่งระบุสถานพยาบาลที่สังกัด หรือสำหรับรถพยาบาล รถกู้ชีพ-กู้ภัย และรถฉุกเฉิน ต้องนำรถคันนั้น ๆ มาที่ศูนย์บริการ Cockpit ทุกสาขา ทั่วประเทศ เพื่อรับสิทธิ์ ณ ศูนย์บริการฯ

·      เมื่อซื้อยางบริดจสโตนรุ่นใดขนาดใดก็ได้ จำนวน 3 เส้น รับฟรีทันที 1 เส้น (ยางที่แถมต้องเป็นขนาดเดียวกัน)

2)     สิทธิ์มีจำนวนจำกัดทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์

3)     บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง พนักงานทุกตำแหน่งที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ทางร้านค้าฯ ขออนุญาตถ่ายรูปบัตรพนักงานบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักฐาน เพื่อส่งเบิกกับทางบริษัทบริดจสโตน โดยชื่อที่ออกใบเสร็จต้องตรงกับรูปบัตรพนักงานเท่านั้น  และสงวนสิทธิ์บัตรพนักงานหนึ่งใบสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์

4)    รถพยาบาล หรือ รถฉุกเฉิน ต้องมีสัญลักษณ์ AMBULANCE หรือระบุชื่อโรงพยาบาลอย่างชัดเจน ส่วนรถกู้ชีพ-กู้ภัยต้องมีสติ้กเกอร์ระบุว่า เป็นรถกู้ภัย รถอาสา หรือรถมูลนิธิจากหน่วยงานใด โดยทางร้านค้าฯ ขออนุญาตถ่ายรูปรถ ทั้งนี้ทะเบียนรถในใบเสร็จต้องตรงกับรูปภาพรถที่นำมาใช้สิทธิ์เท่านั้น

5)     ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : ท่านสามารถร่วมรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็มครบจำนวนสิทธิ์ 2,000 สิทธิ์

6)     การชำระเงินต้องเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเต็มจำนวน

7)     รูปแบบ “สิทธิ์ส่วนลด” จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างในทุกกรณี

8)     สิทธิ์ซื้อ 3 เส้น แถม 1 เส้น นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ของทางบริษัทฯ ได้ ยกเว้น “สิทธิ์ประโยชน์ ส่วนลดจากแคมเปญพาทเนอร์”

9)     สินค้าซึ่งได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระหรือโปรโมชั่นอื่นใดของธนาคารได้

10)  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

11)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนลด/ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12)  พนักงานในกลุ่มบริษัทบริดจสโตน ไม่สามารถเข้าร่วมลุ้นรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ได้

13)  บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่วนลดนี้ โปรดศึกษารายละเอียดที่ https://www.bridgestone.co.th/th/about/privacy