อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณภูมิใจที่ได้ร่วมงาน
กับบริดจสโตน?

พันธกิจของบริดจสโตนคือ “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”

พันธกิจนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำหน้าที่ในการรับใช้สังคมด้วยวิธีปฏิบัติที่หลากหลายบริดจสโตนมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนทั่วโลก

สำหรับลูกค้าของเรา เจตนารมณ์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพของบริดจสโตนหมายถึง การที่ลูกค้าสามารถไปถึงจุดหมายที่ต้องการด้วยความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และเจตนารมณ์นั้นยังรวมถึงการที่เราสามารถมอบทางเลือกในการขนส่งที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้คนได้มากขึ้น และสร้างความมั่นใจในการขนส่งสินค้าในตลาดโลก

สำหรับเพื่อนพนักงาน เราหวังว่าพันธกิจของบริดจสโตนจะเป็นความภาคภูมิใจที่ช่วยขับเคลื่อนให้พวกเขาทำงานเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองและสังคมโลก

Mr.Shojiro ishibashi

 

"ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มั่งแต่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนตลอดไป"

- คุณโชจิโร  อิชิบาชิ  ผู้ก่อตั้งบริษัท -

 

คุณโชจิโร อิชิบาชิ ผู้ก่อตั้ง บริษัทของเรามีความเชื่อมาตั้ง แต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทในยุค 1930 แล้วว่า ธุรกิจที่รับผิดชอบช่วยเหลือสังคมโดยการทำสิ่งที่ดีจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

วันนี้ ความเชื่อนี้มีความสำคัญอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เนื่องจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อโลกและคุณภาพชีวิตของผู้คนบนโลกกำลังเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลก บริดจสโตนจึงมุ่งมั่นที่จะรับใช้สังคมด้วยการพัฒนาให้มีการเข้าถึงระบบการขนส่งอัจฉริยะและปลอดภัย สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ และสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

มองไปในอนาคต เราจะยังคงยึดมั่นในความสำเร็จต่ออุดมการณ์โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเดินทาง ผู้คน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจะยังคงรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไป

 

รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า

เราค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดและมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าและสังคม ไม่เพียงแต่ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรม ทั้งหมดขององค์กรด้วย

เจตนารมณ์ในด้านคุณภาพของเราไม่ได้เกิดจากความต้องการแสวงหา แต่ผลกำไรเท่านั้น แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกที่

ด้วยพันธกิจนี้ เราทุ่มเทเพื่อจะได้เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ จากทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่เราทุกคนภาคภูมิใจ

Our Way to Serve

วิสัยทัศน์

“ด้วยความเข้าใจว่าการรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าคือมรดกและพันธกิจของเราและด้วยการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปในฐานะที่เป็นผู้นำของโลกในอุตสาหกรรมบริดจสโตนและเพื่อนพนักงานทั่วโลกจึงสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการเดินทาง"

 

 

การเดินทางมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ความสามารถในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตและช่วยพัฒนาวิถีความเป็นอยู่ การทำงาน และการพักผ่อนของพวกเรา
ไปพร้อมๆ กัน ด้วยความสามารถในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูง เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมืองได้ด้วยการขนส่งสาธารณะที่ดีกว่า ลดความแออัด ทำให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น ขณะเดียวกันช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถช่วยสร้างประสบการณ์ในการขนส่งที่ปลอดภัยและอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เราพัฒนาผลลัพธ์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

 

การพัฒนานวัตกรรมการเดินทางที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและการตอบสนองที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริดจสโตนมุ่งมั่นสร้างสรรค์การเดินทางที่สะดวกสบายกว่า ปลอดภัยกว่า ราบรื่นกว่า และไม่ติดขัดให้แก่สังคมและลูกค้าของเรา

 

 

 

ในฐานะที่เราเป็นผู้นำระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระดับสากลอย่างแท้จริงบริดจสโตนจึงเข้าถึงชุมชนต่างๆ ทั่วโลกด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้และการทำงานของผู้คน บริดจสโตนมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่นการปฏิบัติตามเจตนารมณ์เหล่านี้และการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อช่วยกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเข้มแข็งขึ้น และให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เราจะใช้จุดแข็งและความสามารถของเราในการรับใช้

 

ใช้จุดแข็งเพื่อส่งเสริมชุมชนและพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน

บริดจสโตนมีความตั้งใจที่จะใช้จุดแข็งและความสามารถของพวกเราเพื่อ

 

ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระดับสากลอย่างแท้จริงบริดจสโตนดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ด้วยสายการผลิต การพัฒนาสำนักงานนับร้อยแห่ง และเพื่อนพนักงานนับพันคนทั่วโลกด้วยผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากร และการทำลายธรรมชาติที่กำลังขยายความรุนแรงขึ้น ชุมชนและลูกค้าของเราจึงต้องการให้เราจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในทุกๆ วันของการดำเนินธุรกิจสิ่งนี้เองจะช่วยสร้างสังคมให้มีความยั่งยืนโดยการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนิน

 

เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต...

บริดจสโตนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และสังคม

 

 

หลักพื้นฐานในการบริหาร

บริดจสโตนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีจริยธรรม ในขณะเดียวกันเราส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุด หลักการ “พื้นฐาน” ของเราคือสิ่งที่วางรากฐานให้กับแนวคิด “วิถีในการดำเนินงานของเรา

    - การปฏิบัติตามข้อบังคับ, การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

    - ความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP), การบริหารความเสี่ยง

    - สิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน

    - ความปลอดภัย, สุขอนามัยในอุตสาหกรรม

    - การจัดซื้อจัดจ้าง

    - คุณภาพและคุณค่าสำหรับลูกค้า

การปฏิบัติตามข้อบังคับ, การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สู่ความเป็นเลิศด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับและความซื่อสัตย์


เราสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยการตัดสินใจที่มีจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทุกส่วนงานอย่างมีความรับผิดชอบ

 

ความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP), การบริหารความเสี่ยง

ป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงในการดำเนินงาน

เราคาดการณ์ ป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ แต่เมื่อมีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น เราจะปกป้องผู้คนของเรา ทรัพย์สิน และผลกำไร

 

สิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน

พัฒนาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ

เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทุกที่ของบริดจสโตนและจะนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรมมาใช้ สร้างความไว้วางใจระหว่างเพื่อนพนักงาน และเป็นแบบอย่างในด้านความเคารพต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

 

ความปลอดภัย, สุขอนามัยในอุตสาหกรรม

ปลอดภัยไว้ก่อนเสมอ

ที่บริดจสโตน ความปลอดภัยคือคุณค่าทางธุรกิจของเรา การสร้างสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างคุณค่าให้แก่สังคมด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน

เรายึดมั่นในการสร้างคุณค่าและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่สังคม
ที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ในระยะยาวโดยการนำเอาหลักการต่อไปนี้ไปใช้กับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
ของเรา:

1. ความโปร่งใส

2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ

3. QCD และนวัตกรรม

4. แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน

 

คุณภาพและคุณค่าสำหรับลูกค้า

การสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้ลูกค้า

เพื่อสร้างกรอบความคิดระดับโลกในการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในบริดจสโตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการปฏิบัติเชิงรุกการจัดลำดับความสำคัญ และมุ่งเน้นด้านคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อสานต่อความตั้งใจของผู้ก่อตั้งบริษัทในการ : "รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า"