News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
17 ต.ค. 2560

บริดจสโตนยางใหญ่ จัดทริป พาผู้แทนจำหน่ายศึกษางานประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ] ( 17 ตุลาคม 2560 ) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร บีทีซี (Bridgestone Truck Tire Center - BTC) ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์บริการ BTC ได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้กับศูนย์บริการของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม บริดจสโตน รีไซเคิล เซ็นเตอร์ และศูนย์บริการบริดจสโตน ไทร์ เซอร์วิส เวสต์ เจแปน และนอกจากนียังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งทริปอีกด้วย

Back