ทำไมต้องบริดจสโตน

พันธกิจของเรา คือ มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมที่นิยามความเป็นบริดจสโตน พร้อมที่จะขับเคลื่อนเราให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางและยางรถยนต์

แชร์

พันธกิจและค่านิยม

“ รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” คือพันธกิจที่ มร.โชจิโร อิชิบาชิ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถการันตีการให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานสากลด้วยการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ความยั่งยืน

เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต บริดจสโตนดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างสรรค์สังคม "ที่ยั่งยืน" ไปพร้อมกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และสังคม

นวัตกรรม

ทีมวิศวกรของเรามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงสมรรถนะ, ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบการขับขี่ที่ดีเยียมให้แก่ลูกค้า และนี่คือจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

วิถีการดำเนินงานของเรา

"ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มั่งแต่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนตลอดไป"
- คุณโชจิโร อิชิบาชิ ผู้ก่อตั้งบริษัท-

Our Way to Serve