พันธกิจและค่านิยม

มร.โชจิโร อิชิบาชิ ผู้ก่อตั้งบริดจสโตนได้กำหนดพันธกิจ “ รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” และนี่คือสิ่งที่บริดจสโตนยึดมั่นในทุกๆ วัน

ปรัชญาองค์กรของบริดจสโตน

พันธกิจของบริดจโตนมาจากคำกล่าวของผู้ก่อตั้งที่ว่า “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” เพื่อบรรลุ พันธกิจนี้ บริดจสโตนได้ตั้ง "คติประจำใจ" เพื่อเป็นแนวทางให้ทีมงานบริดจสโตนทุกคนมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกให้แก่ลูกค้าอย่างที่ยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลชุมชนที่บริดจสโตนดำเนินธุรกิจอยู่เคียงข้าง “ปรัชญาองค์กรของบริดจสโตน” ประกอบด้วยพันธกิจข้างต้นผสมผสานกับคติประจำใจ กลายเป็น วัฒนธรรมองค์กรแบบบูรณาการและความหลากหลายพร้อมค่านิยมที่ทีมงานบริดจสโตนสืบทอดกันมา

 

พันธกิจ

“รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” เรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและสังคม ไม่เพียงแต่ในแง่ของผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงการดำเนินทุกกิจกรรมขององค์กรด้วย ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพไม่ได้มาจากความต้องการสร้างผลกำไร แต่มาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาความปลอดภัยและใช้ชีวิตของผู้คนในทุกที่ ด้วยพันธกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ในฐานะบริษัทที่เราทุกคนภาคภูมิใจ

คติประจำใจ

คือความเป็นบริดจสโตนที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนับแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2474 ซึ่งได้กำหนดเป็น “หน้าที่” ให้กับพนักงานทุกๆ คน ได้นำเอาปรัชญาบริษัทเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำ เพื่อเป็นขุมพลังในการสรรค์สร้างสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายเดียวกันของบริดจสโตนทั่วโลก

 • เซจิตสึ เคียวโจ: ซื่อสัตย์ มั่นในทีม

  การปฏิบัติงาน คบหาผู้คน รับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอและเคารพต่อความแตกต่างด้านความสามารถ ทัศนคติ ประสบการณ์ เพศและชาติพันธุ์อันหลากหลาย ด้วยความร่วมมือร่วมใจที่ดีนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ

 • ชินฉุ โดะขุโซ: ก้าวนำสร้างสรรค์

  มองและทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในสังคมผ่านมุมมองของลูกค้าอยู่เสมอและคิดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต มุ่งมั่น มานะบากบั่นและใช้ความพยายามเพื่อ “สร้างสรรค์” สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้นและสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเสมอด้วยวิธีการที่ไม่เลียนแบบใคร

 • เก็มบุตสึ เก็มบะ: ดูของจริงสถานที่จริง

  ไปยังสถานที่จริง เพื่อตรวจสอบ “ข้อเท็จจริง” ด้วยตาของตนเอง ไม่พึงพอใจกับสภาพปัจจุุบัน คิดเสมอว่าอะไรคือ “สิ่งที่ควรเป็น” เพื่อตัดสินใจดำเนินการที่นำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

 • จุขุเรียว ดังโค: คิดถ้วนถี่แล้ว ลงมือปฏิบัติ

  เมื่อจะดำเนินการใดๆ ก็ตาม ต้องคาดการณ์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ให้รอบคอบและความเป็นไปได้ทุกด้านอันอาจจะเกิดขึ้นได้ พิจารณาให้ดีว่า “แก่นแท้คืออะไร” แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางที่ควรทำ เมื่อตัดสินใจแล้วก็รีบลงมือทำและอดทนพยายามทำให้สำเร็จ