พันธกิจและค่านิยม

มร.โชจิโร อิชิบาชิ ผู้ก่อตั้งบริดจสโตนได้กำหนดพันธกิจ “ รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” และนี่คือสิ่งที่บริดจสโตนยึดมั่นในทุกๆ วัน

Technology Leadership

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

บริดจสโตนเป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยางและยางรถยนต์ เราทุ่มทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ใหม่ๆ เช่น ยางรถยนต์สำหรับฤดูหนาว ซึ่งเกาะถนนได้อย่างดีเลิศ ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมัน และยางรันแฟลตซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยของบริดจสโตน

Quality Products

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริดจสโตนผลิตยางและยางรถยนต์มาตรฐานระดับโลกครอบคลุมรถเกือบทุกประเภท ตั้งแต่ยางรถโกคาร์ทซึ่งมีความสูงเพียง 10 นิ้ว ไปจนถึงยางเรเดียลขนาดใหญ่สำหรับงานเหมืองแร่ที่ความสูงถึง 13 ฟุต  นอกจากนี้บริดจสโตนยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้าง เช่น วัสดุสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม, ยางธรรมชาติ และเส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสิ่งทอ

 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ด้วยการเป็น 1 ในสมาชิกของสังคม บริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะใช้จุดแข็งและความสามารถของเราในการดูแลสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาชุมชมให้มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่, การให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปรัชญาองค์กร

คือความเป็นบริดจสโตนที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนับแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2474 ซึ่งได้กำหนดเป็น “หน้าที่” ให้กับพนักงานทุกๆ คน ได้นำเอาปรัชญาบริษัทเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำ เพื่อเป็นขุมพลังในการสรรค์สร้างสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายเดียวกันของบริดจสโตนทั่วโลก

 • เซจิตสึ เคียวโจ: ซื่อสัตย์ มั่นในทีม

  การปฏิบัติงาน คบหาผู้คน รับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอและเคารพต่อความแตกต่างด้านความสามารถ ทัศนคติ ประสบการณ์ เพศและชาติพันธุ์อันหลากหลาย ด้วยความร่วมมือร่วมใจที่ดีนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ

 • ชินฉุ โดะขุโซ: ก้าวนำสร้างสรรค์

  มองและทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในสังคมผ่านมุมมองของลูกค้าอยู่เสมอและคิดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต มุ่งมั่น มานะบากบั่นและใช้ความพยายามเพื่อ “สร้างสรรค์” สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้นและสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเสมอด้วยวิธีการที่ไม่เลียนแบบใคร

 • เก็มบุตสึ เก็มบะ: ดูของจริงสถานที่จริง

  ไปยังสถานที่จริง เพื่อตรวจสอบ “ข้อเท็จจริง” ด้วยตาของตนเอง ไม่พึงพอใจกับสภาพปัจจุุบัน คิดเสมอว่าอะไรคือ “สิ่งที่ควรเป็น” เพื่อตัดสินใจดำเนินการที่นำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

 • จุขุเรียว ดังโค: คิดถ้วนถี่แล้ว ลงมือปฏิบัติ

  เมื่อจะดำเนินการใดๆ ก็ตาม ต้องคาดการณ์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ให้รอบคอบและความเป็นไปได้ทุกด้านอันอาจจะเกิดขึ้นได้ พิจารณาให้ดีว่า “แก่นแท้คืออะไร” แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางที่ควรทำ เมื่อตัดสินใจแล้วก็รีบลงมือทำและอดทนพยายามทำให้สำเร็จ