การเดินทางครั้งใหม่

"ยุคที่ 3 ของบริดจสโตน" หรือ Bridgestone 3.0

กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนดให้ปี ค.ศ. 2020 เป็น “ยุคที่ 3 ของบริดจสโตน” และเป็นปีแรกของ Bridgestone 3.0 โดยยึดมั่นในพันธกิจที่ว่า “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” ซึ่งมีความยั่งยืนเป็นแกนหลักในการบริหาร เรากำลังเริ่มต้นสู่การเดินทางครั้งใหม่นี้ด้วยวิสัยทัศน์ส่งมอบคุณค่าแก่สังคมและลูกค้าอย่างต่อเนื่องในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2050


เราได้กำหนด Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) เป็นพันธสัญญาขององค์กรในการมุ่งสู่การเดินทางของ Bridgestone 3.0 เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร ในขณะเดียวกันยังสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต เพื่อยกระดับบริดจสโตนสู่การเป็นองค์กรเพื่อส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน

 

BRIDGESTONE

E8 COMMITMENT (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)

มุ่งมั่นส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม

บริดจสโตนกำหนด Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) ในปี ค.ศ. 2022 เพื่อช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน”

เรามุ่งมั่นส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคมด้วยคุณค่าทั้ง 8 ด้านของบริดจสโตนที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร “E” ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้า

เรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาความปลอดภัย ความมั่นคง และความสนุกสนานให้กับวัฒนธรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และมอเตอร์สปอร์ต ผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่หลากหลายทั่วโลกซึ่งมุ่งสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับคุณค่า “ด้าน Emotion (ความรู้สึก) ด้วยการสร้างความตื่นเต้น และความสุขในสังคมแห่งการเดินทาง”

ดูเพิ่มเติม

เทคโนโลยี ENLITEN

เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยียางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มสมรรถะการขับขี่

เทคโนโลยี ENLITEN® ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของบริดจสโตนเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์พรีเมียม ยกระดับยางแบบดั้งเดิมด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาดในด้านสมรรถะการขับขี่ โดยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นองค์ประกอบของ ENLITEN® ทำให้บริดจสโตนสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม

บริดจสโตนได้นำเสนอยางที่มีเทคโนโลยี ENLITEN®  มาใช้ในการแข่งขัน Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) ซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบโจทย์ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งด้านความปลอดภัย ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน มีความต้านทานในการหมุนต่ำ และอื่นๆ นอกจากนี้ยางที่ใช้ใน Bridgestone World Solar Challenge ยังมีสัดส่วนวัสดุหมุนเวียนและรีไซเคิล (MCN –  Material Circularity Members ค่าการหมุนเวียนวัสดุ) ถึง 60% หรือมากกว่า ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นล่าสุดเพื่อมุ่งมั่นพัฒนายางสู่สังคมการเดินทางที่ยั่งยืน

BRIDGESTONE WORLD SOLAR CHALLENGE

สุดยอดงานรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวบรวมทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก

Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) เป็นการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลก โดยใช้แหล่งพลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ ด้วยระยะทางรวม 3,000 กิโลเมตรของประเทศออสเตรเลีย ในระยะเวลา 5 วัน โดยประมาณ ซึ่งรถพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมากเหล่านี้ได้นำพาความฝันของวิศวกรรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมุ่งสู่อนาคต

ดูเพิ่มเติม