จัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคา 

ประมูลรับซื้อเศษวัสดุในเดือนธันวาคม 2021

บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด จะจัดการประมูลรับซื้อเศษวัสดุในเดือนธันวาคม 2021 และจะทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2021 ถึง 19 พฤศจิกายน 2021

หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมการประมูลดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

คุณบุญมาก นามวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด
อีเมล: Boonmark.narmwiset@bridgestone.com
เบอร์โทรศัพท์ 088 809 6350

คุณทัศนีย์ อ่ำทิพย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดซื้อ
บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด
อีเมล: Tassanee.umtip@bridgestone.com
เบอร์โทรศัพท์ 065 715 2818