กิจกรรม

พบกับกิจกรรมหลากหลายได้ที่นี่

กิจกรรม I Bridgestone.co.th

แชร์

โครงการอบรมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2563

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกจัดให้มี “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับในอนุญาตขับรถยนต์” โดยใช้เวลาในการอบรมเป็นเวลา 2 วัน

รายละเอียดโครงการ

วันแรก: เป็นการอบรมภาคทฤษฎีรวมทั้งการสอบข้อเขียน

วันที่สอง: เป็นการทดสอบขับรถยนต์ และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นเสียแต่ค่าธรรมเนียม 205 บาท (สำหรับใบขับขี่แบบใหม่) ตามระเบียบของทางราชการ

 

ส่วนกลาง 

8 - 9 สิงหาคม 2563             กรมการขนส่งทางบก รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

14 - 15 พฤศจิกายน 2563         กรมการขนส่งทางบกคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
1. นักขับขี่มือใหม่ ที่ขับรถเป็นแล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์)
2. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่ใช้แทนบัตรประชาชน

2. ใบรับรองแพทย์ (2 ท่อน มาตรฐานแพทยสภา)

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ FB : https://www.facebook.com/bsafebybridgestone

คุณสุกุลยา  ปั้นจาด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2636-1505-32 ต่อ 2382-2387, 3275

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้