วีดีโอสาธิตการใช้งานที่วัดความลึกร่องดอกยาง

แชร์

วีดีโอสาธิตการใช้งานที่วัดความลึกร่องดอกยาง

1. เลื่อนปุ่มสีดำ ยืดเข็มวัดให้สุด

2. จิ้มที่วัดความลึกร่องดอกยางลงไปบริเวณร่องดอกยาง แล้วอ่านค่าด้านบน

3. ถ้าความลึกของร่องดอกยางต่ำกว่า 2 มม. แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยาง

 

 

วีดีโอสาธิตการใช้งานที่วัดความลึกร่องดอกยาง