กิจกรรม “Bridgestone Driving Experience: Unlock POTENZA Power”

บริดจสโตนเชิญชวนเหล่านักซิ่ง รวมพลเปิดประสบการณ์ การขับขี่เต็มสมรรถนะ ไปกับ BRIDGESTONE POTENZA  พร้อมปลดล็อกความกล้ากับทุกขีดจำกัดการขับขี่ ในงาน “Bridgestone Driving Experience:  Unlock POTENZA Power” พร้อมรับของรางวัลสุดเร้าใจมากมายภายในงาน พบกันที่ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วม ไม่มีค่าใช้จ่าย!

 

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

·        เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การขับขี่ในสนามแข่งรถ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ BRIDGESTONE POTENZA

·       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองขับขี่แบบสปอร์ต ด้วยผลิตภัณฑ์ BRIDGESTONE POTENZA

·        เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่แบบสปอร์ตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ BRIDGESTONE POTENZA จากประสบการณ์จริง

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

·        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 23.59 น.

·        จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ท่าน ที่ใช้ยาง BRIDGESTONE POTENZA ( BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN RE004 และ BRIDGESTONE POTENZA Sport ) ทั้ง 4 เส้น เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกและติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันสิทธิ์

 

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1.      ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ใช้โดยกรมการขนส่งทางบกและไม่หมดอายุก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

2.      ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

3.      ผู้สมัครต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรม

4.      รถยนต์ที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้ยาง BRIDGESTONE POTENZA (BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN RE004 และ BRIDGESTONE POTENZA Sport) ทั้ง 4 เส้นเท่านั้น

5.      รถยนต์ที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีระบบเบรก ABS เพื่อความปลอดภัยในการเบรกขณะทดลองขับในสนาม

6.      ผู้สมัครจำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่ให้มีความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม และภายในรถของท่านจะต้องไม่มีสิ่งของ ที่อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรค หรืออันตรายระหว่างการทดลองขับในสนาม

7.      ผู้สมัครควรแต่งกายทะมัดทะแมง กางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น เหมาะกับการทดสอบรถ กรุณาไม่สวมรองเท้าส้นสูง รองเท้าแตะ กระโปรงและกางเกงขาสั้น

8.      ผู้สมัครสามารถมีผู้ติดตามสำหรับเข้าร่วมงานได้ 1 คน

9.      ผู้สมัครและผู้ติดตามต้องมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงในช่วงการเข้าร่วมกิจกรรม

10.   ผู้สมัครสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30 น.

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.      ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Link: https://forms.gle/8t2E2p9UwdmA2GwJA ให้เรียบร้อย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 23.59 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย! และรอการตอบกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น

2.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการก่อเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรม

3.      ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดงานอาจมีการบันทึกและเผยแพร่ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบนช่องทางสื่อสารต่างๆของ บริดจสโตน และ Social Media เพื่อวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ 

4.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการลงรูปภาพ วิดีโอ หรือถ่ายทอดสด การร่วมกิจกรรม Bridgestone Driving Experience : Unlock POTENZA Power  ตามสมควร

5.      การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการกระทำโดยสมัครใจของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่มีการชดเชยค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บต่อร่างกายและจิตใจ

 

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงวัน เวลา และสถานที่ กรณีที่มีเหตุอันสมควร ตามดุลพินิจของบริษัทฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-636-1505-32 ต่อ 2381-4