แอปพลิเคชัน  (Tirematics)

โซลูชันที่ช่วยรักษายางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

บริดจสโตนได้พัฒนาโซลูชั่นดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ผ่านโซลูชั่น Tirematics ที่ช่วยรักษายางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยหลักการทํางานคือ ระบบจะทําการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ยาง เพื่อให้สามารถดูแลยางได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย และประหยัดเชื้อเพลิง รวมถึงยืดอายุยางได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการเวลาและต้นทุนในการตรวจสอบยาง และปริมาณงานในการบํารุงรักษา

ด้วยระบบ Tirematics สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่ายางเส้นใดมีปัญหา อำนวยความสะดวกให้กระบวนการบำรุงรักษาเป็นไปได้เป็นอย่างดี รวมถึงตรวจสอบดูแลปัญหายาง เช่น ยางระเบิดหรือรอยรั่วที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรง สามารถบรรเทาความกังวลของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างมาก ช่วยให้สามารถมุ่งมั่นกับเป้าหมายหลักได้ดียิ่งขึ้น