การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์

พิสูจน์ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

สิ่งแวดล้อม: ร่วมปกป้องโลก ทำทันที การขนส่งที่ทันสมัย อาทิ รถยนต์ รถไฟ เรือ ไปจนถึงเครื่องบิน ล้วนพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดลดลงในปริมาณที่น่าตกใจ เราจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยการหันไปสนับสนุนการใช้นวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า และช่วยให้โลกสามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งยังเป็นการส่งต่อพลังงานไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ใช้พลังงานที่ไม่มีจำกัดของดวงอาทิตย์เพื่อรักษาทรัพยากรที่จำกัดของเรา BWSC เป็นการจัดงานนวัตกรรมแสงอาทิตย์ระดับโลกที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทางเลือก เพื่อลดการปล่อยมลพิษและลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียนของเราได้

บทพิสูจน์ศักยภาพของการขับขี่ที่ยั่งยืน BWSC ท้าทายวิธีการเดิมๆ และแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการขับขี่อย่างยั่งยืน ล้ำหน้า ทั้งนี้ ด้วยความสำเร็จของงานครั้งแล้วครั้งเล่าพิสูจน์ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือก แต่ใช้งานได้จริง และยังเป็นทางเลือกช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลกของเราอีกด้วย

BWSC เป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการพิสูจน์ว่าการขับขี่ในอนาคตจะเป็นไปในทางไหน โดยที่เรายังสามารถปกป้องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราได้