เทคโนโลยี ENLITEN

การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียทรัพยากร เราจึงคิดค้นหาวิธีที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ และเทคโนโลยี ENLITEN นี้เองคือคำตอบ

โซลูชั่นเทคโนโลยี ENLITEN เพื่อทรัพยากรที่ขาดแคลนเทคโนโลยี ENLITEN ที่นำไปใช้กับยางของเรา ช่วยลดการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้อย่างไม่มีใครเทียบได้ การร่วมมือกับ NIO ในประเทศจีน เช่น เทคโนโลยี ENLITEN ลดการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตยาง โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการสึกหรอหรือการยึดเกาะถนน ในขณะที่ช่วยให้ NIO ET7 วิ่งได้ถึง 1,000 กม. อย่างน่าอัศจรรย์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

 

ส่งเสริมความหมุนเวียนของวัสดุผ่านการหล่อดอกยางเทคโนโลยี ENLITEN และความสามารถในการหล่อดอกยางของเรา ไม่เพียงแต่สร้างความอัศจรรย์ในการขับขี่ แต่ยังช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของวัสดุอีกด้วย การปรับปรุงเทคโนโลยีการหล่อดอกยาง ส่งผลให้อัตราการสึกหรอดีขึ้น ในขณะที่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพก็ยังคงโดดเด่น