บริการยางหล่อดอก บริดจสโตน บันแดก (Bandag)

ส่งเสริมการหล่อดอกยางเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ยืดอายุการใช้งาน และสร้างประสิทธิภาพด้านต้นทุน

การหล่อดอกยางจะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการ ผลิตน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ โดยคุณภาพไม่ถูกลดทอนลง ทําให้กระบวนการนี้เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและคุ้มค่ามากขึ้น และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

การหล่อดอกยางช่วยเรื่องต้นทุนได้อย่างไร เมื่อยางถูกหล่อดอก ราคาจะลดลง ยางมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และยืดอายุการเปลี่ยนยางใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยยางราคาที่ถูกลงมากเมื่อเทียบกับราคายางใหม่ อีกทั้งยังไม่กระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัย

โดยสรุปการหล่อดอกยาง ช่วยลดต้นทุน ยืดอายุการใช้งานโดยคุณภาพไม่ถูกลดทอนลง ซึ่งทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้สำหรับผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้ยาง