เทคโนโลยี ENLITEN

การผลิตทรัพยากรและวัฏจักรของวัสดุ เพื่อให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

เทคโนโลยี ENLITEN เป็นตัวอย่างที่ดีในการมอบประสิทธิภาพที่ดีโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยและการควบคุมลง ด้วย LRR ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์

 สำหรับลูกค้าทั่วไป เทคโนโลยี ENLITEN เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและประหยัดในระยะยาวได้จริง

สำหรับลูกค้าองค์กร เทคโนโลยี ENLITEN ช่วยให้รถยนต์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรถยนต์มีอัตราการสึกหรอน้อยลงและมีต้นทุนการดําเนินงานที่ตํ่าลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการดำเนินงาน