บริการยางหล่อดอกบริดจสโตน บันแดก (Bandag)

ผลิตยางหล่อดอกที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียทรัพยากรและยางมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ความสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตั้งแต่ครั้งที่มีการเริ่มกำหนดแนวคิด ไปจนถึงวันที่เปิดตัวยางของเรา  บันแดก (Bandag) ให้ความสำคัญกับการสร้างดอกยางที่มีประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันการสูญเสียในขั้นตอนการผลิต

การออกแบบดอกยางที่มีเอกลักษณ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานบันแดก (Bandag) สร้างยางที่ล้ำหน้าและคุ้มราคาสำหรับกลุ่มรถด้วยแนวคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ (Business Productivity)

วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บันแดก (Bandag) ช่วยให้เราปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น แก้ปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ให้ดีขึ้น ท้ายสุดนี้เราต้องการส่งมอบการเดินทางที่ยาวนานขึ้น แต่ใช้ยางที่น้อยลงนั่นเอง