แอปพลิเคชัน Tirematics

มั่นใจในประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มากขึ้นด้วยโซลูชันการตรวจสอบแบบดิจิทัลเพื่อยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

แรงขับเคลื่อนในการเพิ่มประสิทธิภาพในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่ให้สูงสุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อต้นทุนการดำเนินงาน โดยประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเพิ่มประสิทธิภาพยานยนต์ ได้แก่ การยืดอายุการใช้งานให้ยานยนต์สามารถอยู่บนท้องถนนได้มากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ และทนต่อสภาพถนนรูปแบบต่างๆ

ลดภาระงานตรวจสอบ ตอบสนองเร็วขึ้นการตรวจสอบยางแบบดั้งเดิมนั้นใช้แรงงานมาก ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไม่ได้ และไม่มีหลักฐานการตรวจสอบที่ชัดเจน ในขณะที่ Tirematics นั้น ลดปริมาณการใช้แรงงานลงจากเดิม และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานจะส่งต่อข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ และผู้ใช้งานก็จะสามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ sms บนอุปกรณ์ต่างๆ ได้

ด้วยการซ่อมบำรุงในระดับที่เหมาะสมด้วยระบบการวัดเชิงรุกขั้นสูงของ Tirematics ปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขก่อนที่ยานพาหนะจะออกเดินทาง โดยกระบวนการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากยางบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี