การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดตัวเทคโนโลยีทันสมัย และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไปสู่ระดับแนวหน้า

Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) เป็นแสดงรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนําของโลกที่ รวบรวมนวัตกรรมของรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิศวกรรุ่นใหม่ BWSC ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 กิโลเมตร (1,800 ไมล์) ระยะเวลากว่า 5 วัน ในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลีย ทั้งนี้ BWSC นําความท้าทาย ด้านนวัตกรรมระดับแนวหน้าของโลก เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการขับขี่ที่ยั่งยืนต่อไป

ในปี 2013 เรารับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก WSC และงานนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของเราต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการขับขี่ โดยเมื่อปี 2019 เราได้ขยายการสนับสนุนงานนี้ต่อไปอีก 10 ปี

การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการกระตุ้นอารมณ์ สร้างความท้าทายระหว่างทีมและผู้เข้าแข่งขัน เกิดเป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น เพื่อส่งมอบความตื่นเต้น และความสุขให้กับผู้ชมและผู้ที่ชื่นชอบ

นอกจากความสนใจในกิจกรรมแล้ว ยังสามารถดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมสนใจและมีส่วนร่วมกับประเด็นสำคัญชองโลกอย่างพลังงานหมุนเวียน รวมถึงอนาคตของการขับขี่อีกด้วย ทั้งนี้ BWSC ยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมการขับขี่ ตั้งแต่ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การประมวลผลข้อมูล ระบบนิเวศ ภูมิศาสตร์ ไปจนถึงสภาพอากาศ