การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์

ส่งเสริมพลังงานทางเลือก เพื่อการคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต

Bridgestone World Solar Challenge BWSC มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชนในการปลดปล่อยศักยภาพอันน่าทึ่งของพวกเขา วิศวกรรุ่นใหม่จากทั่วโลก จะมาแข่งขันกันสร้างสรรค์ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์

Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) ของบริดจสโตนเป็นเครื่องยืนยันถึงพันธกิจของเราในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่เราดําเนินการผ่านการลงทุนในคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีทันสมัย และโซลูชั่นที่เป็น

นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างระมัดระวัง นอกจากนั้น เยาวชนยังได้เผชิญหน้ากับความท้าทาย เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่เพิ่งค้นพบ ช่วยให้พวกเขามั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้น และพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับชีวิตตัวเอง และผู้อื่น รวมถึงสังคม และโลกในท้ายที่สุด

ตัวอย่างที่สําคัญคือความร่วมมือด้านวิศวกรรมกับ Lightyear ในประเทศเนเธอร์แลนด์จากการเข้าสนับสนุนทีม Dutch Solar Eindhoven ในงาน WSC เพื่อร่วมมือใน Lightyear One ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะไกลเชิงพาณิชย์คัน

ด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มสร้างแรงบันดาลใจ ได้ช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถออกแบบโซลูชันสำหรับการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ตลอดจนโอกาสในการท้าทายมุมมองแบบเดิมๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขับขี่และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใน BWSC ก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดไอเดียเพื่อมาใช้งานได้จริง