บริการยางหล่อดอก บริดจสโตน บันแดก (Bandag)

การหล่อดอกยางสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก โดยใช้พลังงานน้อยลงถึง 30%ในขั้นตอนการผลิต

บันแดก (Bandag) เป็นส่วนหนึ่งของบริดจสโตน และเป็นผู้นำการผลิตยางหล่อดอกที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือของตลาด ขั้นตอนการหล่อดอกยาง จะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ โดยคุณภาพไม่ถูกลดทอนลง ทำให้กระบวนการนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่ามากขึ้น

การเข้าซื้อกิจการ บันแดก (Bandag) เป็นการปูทางให้บริดจสโตนใช้แนวทางการจัดการยางแบบองค์รวมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริดจสโตนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

กระบวนการหล่อดอกยางทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ช่วยประหยัดการใช้น้ำมัน พลังงาน และวัตถุดิบ (ยาง) ได้อย่างมาก นอกจากนี้ กระบวนการหล่อดอกยางแบบเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา (ซึ่งแตกต่างจากหล่อดอกแบบร้อนของคู่แข่ง) ช่วยให้หล่อดอกยางได้จำนวนครั้งมากขึ้น ส่งผลให้การใช้งานยาวขึ้น โดยที่ความปลอดภัยไม่ถูกลดทอนลง โดยใช้พลังงานน้อยลงถึง 30% ในขั้นตอนการผลิต

นับตั้งแต่ปี 1957 ที่ บันแดก (Bandag) ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก สามารถประหยัดขยะยางเสียไปได้ถึง 300 ล้านเส้น และสามารถประหยัดน้ำมันได้ประมาณ 4 พันล้านแกลลอน จากกระบวนการหล่อดอกยางขึ้นใหม่นี้ หากสงสัยว่า 4 พันล้านแกลลอนนั้นมากน้อยเพียงใด ลองคิดว่าหากเติมน้ำนี้ลงในสระว่ายน้ำกีฬาโอลิมปิกก็จะเติมได้มากกว่า 6,000 สระเลยทีเดียว