การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์

การสนับสนุน World Solar Challenge (WSC) ของบริดจสโตนเป็นเครื่องยืนยันถึงพันธกิจของเราในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่เราดำเนินการผ่านการลงทุนในคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีทันสมัย และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างระมัดระวัง

Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) เป็นงานแสดงรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลกที่รวบรวมนวัตกรรมของรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิศวกรรุ่นใหม่ BWSC ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 กิโลเมตร (1,800 ไมล์) ระยะเวลากว่า 5 วัน ในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลีย ทั้งนี้ BWSC นำความท้าทายด้านนวัตกรรมระดับแนวหน้าของโลก เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการขับขี่ที่ยั่งยืนต่อไป

การมีส่วนร่วมของบริดจสโตนใน WSC ทำให้เราสามารถร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ในการใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาโซลูชันการขับขี่ในอนาคต

ตัวอย่างที่สำคัญคือความร่วมมือด้านวิศวกรรมกับ Lightyear ในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อจัดหายางล้อเทคโนโลยี ENLITEN สำหรับ Lightyear One ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะไกลเชิงพาณิชย์คันแรกของโลกที่จะออกสู่ตลาดในฤดูใบไม้ร่วงในปี 2565 ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากการเข้าสนับสนุนทีม Dutch Solar Eindhoven ในงาน WSC

ส่งเสริมพลังงานทางเลือก เพื่อการคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต ด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดดของรุ่น BEV, PHEV และรถยนต์ไฮบริด จะเห็นได้ว่าแหล่งพลังงานทางเลือกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น แหล่งพลังงานทางเลือกใหม่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่บริดจสโตนสนับสนุนมาโดยตลอด เนื่องจากสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทโซลูชั่นที่ยั่งยืนและก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งให้บริการสังคมและชุมชนที่เราดำเนินการอยู่