โครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Projects)

เราเล็งเห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตได้อย่างไม่มีวันหมด เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

บริดจสโตนเลือกใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวเพื่อก้าวไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เราจึงได้ให้พันธสัญญาอย่างจริงจังในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆ ในภาคการผลิตด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริดจสโตนต้องการก้าวไปไกลกว่าวิธีการแบบเดิมๆ อาทิ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ำมันเบนซิน เราเล็งเห็นศักยภาพมากมายจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างปราศจากมลภาวะด้วยการเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อรับพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดจากดวงอาทิตย์

ความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆ ในภาคการผลิตนั้นชัดเจน และยึดโยงกับโครงการต่างๆ ของบริดจสโตนทั่วทุกมุมโลก โดยแผนการดำเนินโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บางส่วนของเราในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ โรงงานผลิตในประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศไต้หวัน และประเทศอินโดนีเซีย

แม้ว่าการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า บริดจสโตนก็ยังคงดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของเรา ในการร่วมกันค้นหาโซลูชันใหม่ๆ ที่ไม่พึ่งพาเชื้อเพลิง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งรวมถึงการมองหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานชีวมวล ไฮโดรเจน และแอมโมเนียไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เรายังคงวางแผนดำเนินการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเข้มข้น อาทิ การสนับสนุนให้ส่วนงานอื่นๆ นอกเหนือจากฝ่ายการผลิต คลังสินค้า และร้านหล่อขึ้นรูปอื่นๆ วางแผนติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มในปีนี้

ความพยายามร่วมกันเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการลดการปล่อยคาร์บอนลง 50% จากปี 2011 ภายในปี 2030 และในปี 2021 เพียงปีเดียว เราประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยคาร์บอนลง 25% สิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเป้าหมายระยะยาวของเราในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050