การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์

การเติบโตเพื่อการอยู่รอดด้วยการขยายขีดความสามารถที่เหนือกว่า

การเติบโตเพื่อการอยู่รอดด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความซับซ้อนของระบบนิเวศในการขับขี่จึงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง บริดจสโตนจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่เสมอ อีกทั้งเรายังต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต

BWSC: การขยายขีดความสามารถที่เหนือกว่า BWSC เป็นแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบในการผลักดันนวัตกรรม ด้วยการรวบรวมผู้ที่ชื่นชอบ หลงใหลในสิ่งเดียวกัน ความท้าทายของผู้เข้าร่วมแข่งขันคือการที่ต้องต่อสู้กับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้สามารถเดินทางบนระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร จากเมืองดาร์วินไปยังแอดิเลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความท้าทายนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับเพื่อผลักดันความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ก้าวล้ำอย่าง Lightyear One อีกด้วย BWSC ยังคงเดินหน้าผลักดันท้าทายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขีดความสามารถของบริดจสโตนออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัด