แอปพลิเคชัน Tirematics

มุ่งพัฒนาโซลูชันดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยียางล้อที่เป็นนวัตกรรมระดับโลก

ความจำเป็นของการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่โลกเทคโนโลยีมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  อาทิ ระบบนิเวศน์ของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนของกระแสไฟฟ้า การขับขี่อัตโนมัติ และการแบ่งปันรถ เป็นต้น บริดจสโตนตระหนักและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี และเพื่อให้มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งส่วนของยางรถยนต์แบบดั้งเดิม โซลูชั่น รวมถึงการบริการที่เน้นมูลค่ามากขึ้นเพื่อลูกค้าของเรา

ภารกิจต่อเนื่องเพื่อการบำรุงรักษายางที่ดีขึ้น Tirematics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริดจสโตน มองว่าการตรวจสอบและวิเคราะห์ยางนั้นเป็นเพียงก้าวแรกของเราสำหรับการเข้าสู่ดิจิทัลโซลูชัน เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป อาทิ การร่วมมือกับ โซลูชั่น Webfleet เพื่อประสบการณ์การจัดการยานยนต์ที่ดีขึ้นแบบ end-to-end โดยเชื่อมต่อกับ Toolbox ซึ่งเป็นแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ใช้ข้อมูลที่สร้างโดย Tirematics เพื่อความสะดวกของลูกค้า

ด้วยการพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล Tirematics  โซลูชั่น Webfleet และโปรแกรม Toolbox รวมถึงโซลูชั่นอื่นๆ ที่เรากำลังพัฒนา ช่วยให้บริดจสโตนยืนอยู่ในแถวหน้าของนวัตกรรมระดับโลกในยุคใหม่