สารปีใหม่พ.ศ. 2567 จากประธานกรรมการกลุ่ม BSAPIC

เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ครับ ผมขออวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีในปีพ.ศ. 2567 เต็มไปด้วยพลังงานและความพร้อมในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับความท้าทายรวมถึงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับกลุ่มธุรกิจของเรา 

ปีพ.ศ. 2566 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่เรายังคงประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทของเพื่อนพนักงานทุกท่าน เราได้สร้างพันธมิตรที่สำคัญโดยยังมุ่งดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและความยั่งยืนในระยะยาว

บนเส้นทางสู่ปีพ.ศ. 2567 ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในระดับโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านรูปแบบ “Glocal” เราได้ต้อนรับเพื่อนพนักงานจาก Bridgestone India ที่ได้เข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจของเราอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ BSAPIC (บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิก, อินเดียและจีน)

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ ส่งผลให้ตลาด BSAPIC (บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิก,อินเดียและจีน) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มภูมิศาสตร์ GEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และแปซิฟิก เป็นต้น ในขณะเดียวกัน สำนักงานใหญ่ภูมิภาคจะถูกปรับเปลี่ยนการทำงานอยู่ในรูปแบบ Duo RHO ผนวกกับ Shared Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการเติบโตของตลาด RHO-S จะปฏิบัติงานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดูแลและกำกับการดำเนินงาน ขณะที่หน่วยงาน RHO-T ปฏิบัติงานที่ประเทศไทย เน้นที่การลงทุนและพัฒนา รวมถึงการดำเนินธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นไปเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานระดับภูมิภาคของบริดจสโตนอย่างสูงสุด

ปีพ.ศ. 2567 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นการดำเนินงานตาม 24 MBP ที่ครอบคลุมในช่วงปีพ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2569 เราจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว  และใช้แพลตฟอร์มร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดระหว่าง GLOBALและ EAST BRIDGE รวมทั้งการทำงานในรูปแบบ Dual RHO และกลุ่มภูมิศาสตร์ GEO ทั้ง 4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาคในฐานะตลาดแห่งที่สองของเครือบริดจสโตน  

โดยมี  Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) เป็นตัวนำทาง ผมเชื่อมั่นว่า BSAPIC  (บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิก,อินเดียและจีน) จะสามารถรับมือกับความท้าทายในปีนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนและเดินหน้าเพื่อเร่งสู่การเป็นบริดจสโตนที่สามารถยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างดีเยี่ยมและบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวในปีพ.ศ. 2573  

ผมเชื่อว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มธุรกิจจะช่วยทำให้บริดจสโตนบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและขับเคลื่อนการเติบโตไปด้วยกัน (Drive Growth Together) ซึ่งเป็นแนวทางหลักสำหรับการดำเนินงานตาม 24 MBP

สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ พบเจอแต่ความสุขและโอกาสดีๆ มากมายในปีพ.ศ. 2567 และต่อไปครับ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

Yasuhiro MORITA

BSAPIC Group President

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน