สารปีใหม่จากประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น

สวัสดีปีใหม่เพื่อนพนักงานทุกท่าน

ผมชู อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ผมหวังว่าทุกท่านและครอบครัวจะมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปีที่ผ่านมายังคงท้าทายเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในฝั่งอเมริกาเหนือและยุโรป รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ในสถานการณ์เช่นนี้ พนักงานทั่วโลกยังคงทำงานอย่างหนักและพยายามปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง ผมอยากขอบคุณทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเทนี้

ปีพ.ศ. 2566 เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตาม 21 MBP เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริดจสโตนที่ “แข็งแกร่ง” สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงดำเนินงานตามแผนด้วยจิตวิญญาณที่ท้าทาย เน้นการลงมือทำ และส่งมอบผลลัพธ์ โดยปีที่ผ่านมา มีความสำเร็จเกิดขึ้นมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น ในธุรกิจยางพรีเมียม เราได้สร้างความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์พรีเมียมทั้งห่วงโซ่คุณค่าและปรับปรุงความสามารถในการผลิตทั่วโลก เรายังเดินหน้าลงทุนเพื่อการเติบโตเชิงกลยุทธ์และปูพื้นฐานการดำเนินงานตาม 24MBP โดยมุ่งที่ยางพรีเมียม ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ยังจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั่วโลก

ในธุรกิจโซลูชั่น เราดำเนินการพัฒนาในแต่ละโซลูชั่นและปรับโฟกัสให้เหมาะสม โดยเน้นที่โซลูชั่นค้าปลีกและการให้บริการ โดยเฉพาะในฝั่งอเมริกาเหนือและญี่ปุ่น; โซลูชั่นที่ยึดยาง B-to-B เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการเดินทาง เช่น โซลูชั่นยางเหมืองแร่และยางเครื่องบิน เป็นต้น; “Fleetcare” ยางรถบรรทุกที่ผสานยางพรีเมียม การหล่อดอกยาง และโซลูชั่นเพื่อการเดินทางไว้ด้วยกัน โดยการต่อยอดธุรกิจ “Fleetcare” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ธุรกิจโซลูชั่นมีความยั่งยืนมากขึ้นทั้งด้านผลกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและสังคม ในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อื่นๆและธุรกิจใหม่ เรายังคงต่อยอดสมรรถนะหลักที่มีอยู่ ในด้านความยั่งยืน เราเข้าถึงแกนหลักการในบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในปีพ.ศ. 2566 อย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงได้เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมด้านความยั่งยืนต่อไป

ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของเพื่อนพนักงานทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านและดีใจที่ได้เห็น Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) สะท้อนอยู่ในการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เราได้สร้างสรรค์ดีเอ็นเอและวัฒนธรรมใหม่ในบริดจสโตนด้วยการใช้ Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) เป็นแกนหลักในการนำทาง มาร่วมสานต่อคุณค่า E ทั้ง 8 ด้านต่อกันนะครับ

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรายังมุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “องค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” เพื่อดำเนินงานตาม 24MBP ซึ่งปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น ในปีพ.ศ. 2567 สถานการณ์ธุรกิจยังคงมีความท้าทายต่อไป เราต้องกลับเข้าสู่การเป็นบริดจสโตนที่แข็งแกร่งและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เราอาจยังไม่ประสบความสำเร็จในการรับมืออย่างเต็มที่ใน 21MBP โดยยึด 4 เสาหลักในการทำงานบนสถานการณ์ธุรกิจพื้นฐานตาม 24MBP  นั่นคือ “สร้างคุณภาพเชิงธุรกิจที่ดี - Creating good business quality" “ผลิตยางที่มีคุณภาพ - Creating good tires” “ดำเนินธุรกิจที่ดี-Creating good business” และ “สร้างธุรกิจใหม่ที่เก็บเกี่ยวผลได้ในอนาคต- Creating new business that sows good seeds for the future” เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ เราจึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผมอยากเน้นย้ำว่าการ “สร้างคุณภาพเชิงธุรกิจที่ดี - Creating good business quality" คือประเด็นหลักและจะเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการปรับปรุงคุณภาพงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจ คือสิ่งเตือนใจในการทำงาน โดย “เน้นที่คุณภาพ” “ให้ความสำคัญกับหน้างาน และสถานที่จริง ของจริง (Genbutsu- Genba) เป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเหล่านี้เป็นดีเอ็นเอของบริดจสโตนและสินทรัพย์ที่มีค่าระดับโลก โดยคุณภาพต้องได้รับการพัฒนาตามวงจร "Plan - Do - Check - Act"  ด้วยการคำนึงถึงหลักมาตรฐานการทำงาน การพูดคุยด้วยข้อมูล และการวิเคราะห์แบบ WHY-WHY-WHY ที่หน้างาน เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งจากประสบการณ์ของผม สามารถพูดได้เลยว่ากระบวนการทำงานที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

การ “ผลิตยางที่มีคุณภาพ - Creating good tires” เริ่มจากเอกลักษณ์แบบ “พรีเมียม” ที่โดดเด่นของบริดจสโตน” อย่าง ENLITEN® ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะตัว โดยหลอมรวมระหว่าง ENLITEN และ BCMA (Bridgestone Commonality Modularity Architecture) ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนผ่าน BCMA (Bridgestone Commonality Modularity Architecture) การ “ดำเนินธุรกิจที่ดี-Creating good business” จะได้รับการสนับสนุนผ่านช่องทางการขายและการพัฒนาแบรนด์สู่ “ความพรีเมียมที่ยั่งยืน”  รวมถึงการมีส่วนร่วมของบริดจสโตนในการแข่งขันรายการ Formula E ในฤดูกาลปีพ.ศ. 2569-2570 จะเป็นแกนหลักที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์เพื่อมุ่งสู่ “ความพรีเมียมที่ยั่งยืน”  ซึ่งเราได้เตรียมพร้อมสำหรับรายการนี้ภายใต้การดำเนินงานตาม 24MBP กิจกรรมเหล่านี้ได้รวบรวมสารใหม่ๆ ของบริดจสโตนเกี่ยวกับ “ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนโลก” ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน เอาชนะ น้อมรับความท้าทายขั้นสุดและเดินบนเส้นทางใหม่ๆ ไปด้วยกัน โดยการ “สร้างธุรกิจใหม่ที่เก็บเกี่ยวผลได้ในอนาคต- Creating new business that sows good seeds for the future” จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการเดินทางซึ่งหลอมรวมโลกความเป็นจริงและดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน

ยังมีความท้าทายและโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายรอพวกเราอยู่ เมื่อเรามีดีเอ็นเอของ “จิตวิญญาณที่ท้าทาย” เราจะเร่งเดินหน้าบนเส้นทางนี้ไปด้วยกัน สุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกท่านคำนึงถึงพันธกิจหลักของเรา นั่นคือ การ“รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” เมื่อเราเติบโตต่อไปข้างหน้า ผมหวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จร่วมกันกับทุกท่าน

 

ขอบคุณครับ

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน