บริดจสโตนซื้อธุรกิจเทคโนโลยีการติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะด้วยระบบดิจิทัล ของ Tom Tom’s

[โตเกียว] (22 มกราคม 2562) - บริดจสโตนคอร์ปอเรชั่น (บริดจสโตน) ประกาศว่า Bridgestone Middle East & Africa FZE  (BSMEA) ได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัท TomTom’s ในการเข้าซื้อ TomTom’s Telematics ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีการติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะด้วยระบบดิจิทัลเป็นมูลค่ากว่า 910 ล้านยูโร (114 พันล้านเยน ) การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามระเบียบ เช่น การอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแล

เทคโนโลยีการติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะด้วยระบบดิจิทัลของ TomTom’s นำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูล  ด้วยการเชื่อมต่อยานพาหนะที่มีการเชื่อมต่อด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น, การปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของยานพาหนะสำหรับบุคคลหรือการพาณิชย์ การนำเทคโนโลยีการติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะด้วยระบบดิจิทัลของ Tom Tom’s ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านยางรถยนต์และการให้บริการในระดับสากลของบริดจสโตน สร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถของ Tom Tom’s ให้กลายเป็นพันธมิตรหลักของการให้บริการด้านการขนส่ง (หรือ MaaS)    ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์, การให้บริการ และการนำเสนอโซลูชั่นต่าง ๆ

TomTom’s เป็นบริษัทผู้ให้บริการชั้นนำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีการติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ        ด้วยระบบดิจิทัลในยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่มีความหลากหลายอย่างมากในด้านข้อกำหนดทางกฎหมาย            ทางการค้าและวัฒนธรรม ธุรกิจดังกล่าวของบริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจสู่สากล

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวของบริดจสโตนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเสริมความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการออกแบบและการให้บริการบำรุงรักษายางรถยนต์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้บริดจสโตนได้รับข้อมูลเชิงลึกสภาพการใช้งานยานพาหนะและยางรถยนต์ อีกทั้งยังสามารถยกระดับฐานผู้ใช้งานยานพาหนะ 860,000 คัน ที่ติดตั้งระบบซึ่งจะสื่อสารข้อมูล 200 ล้านจุดต่อวัน

นอกจากนี้บริดจสโตนยังได้เพิ่มกลยุทธ์การพัฒนาโซลูชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (Bridgestone T&DPaaS) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการกำหนดรูปแบบของธุรกิจและตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคและสังคม

 

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 50  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)

 

นางสาวภัทรวัลลิ์ ขันทอง  ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดโทรศัพท์: 02-636-1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com