บริดจสโตน และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการใช้งานและการบำรุงรักษายางเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


บริดจสโตน และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยี

 เพื่อการใช้งานและการบำรุงรักษายางเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

โตเกียว (2 กรกฎาคม 2563) — บริดจสโตนคอร์เปอเรชั่น และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) แถลงการณ์ถึงความร่วมมือระหว่างสายการบินเจแอร์ (J-AIR) สายการบินซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มสายการบิน JAL Group ที่ให้บริการการบินในระดับภูมิภาคจากสนามบินนานาชาติโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยบริดจสโตนได้พัฒนาเทคโนโลยีการคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนยาง (Tire Wear Prediction) เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการยางเครื่องบิน และการบำรุงรักษายางเครื่องบินให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ยางเครื่องบิน เป็นส่วนของเครื่องบินที่ถูกใช้งานอย่างหนัก เพราะต้องรองรับน้ำหนักและความเร็วของเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาทั้งในช่วงที่เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า (Takeoff) และในช่วงเวลาที่เครื่องบินกำลังลงจอด (Landing) โดยปกติ ยางเครื่องบินที่ผ่านการถูกใช้งานมาหลายร้อยครั้งจะต้องได้รับการเปลี่ยน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนยางเครื่องบินนั้นจะแตกต่างและมีหลายแบบตามสภาพการใช้งานที่ต่างกันออกไป อาทิ อุณหภูมิ สภาพพื้นผิวถนนบนทางวิ่งเครื่องบิน (Runway) และน้ำหนักของเครื่องบิน เป็นต้น โดยในความร่วมมือครั้งนี้ นำมาซึ่งการบูรณาการข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน จากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) และ สายการบินเจแอร์ (J-AIR) ร่วมกับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับยางและเทคโนโลยีการคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนยางของบริดจสโตน เพื่อให้ได้มาซึ่งการคาดคะเนช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนยางที่แม่นยำที่สุด

โดยความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยลดจำนวนยางที่สำรองเพื่อการใช้งาน พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องบินอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและขณะใช้งาน

บริดจสโตนและสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จะประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม รวมถึงด้านสังคม

 

 

เกี่ยวกับบริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 51  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)