บริดจสโตนเปิดตัวแคมเปญ “A Layered Journey”

ส่งมอบความยั่งยืนแก่สังคม

บริดจสโตนเปิดตัวแคมเปญ “A Layered Journey” ส่งมอบความยั่งยืนแก่สังคม


 

·     แคมเปญใหม่ของบริดจสโตนที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบของ บริดจสโตนต่อห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ

·     บริดจสโตนให้ความสำคัญในการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพราะยางธรรมชาติคือทรัพยากรหมุนเวียนที่ช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

·     บริดจสโตนได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมใช้วิธีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้คนและธรรมชาติ

 

โตเกียว (22 ตุลาคม 2563) -  บริดจสโตน ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนและโซลูชั่นขั้นสูง ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหม่ A Layered Journey ร่วมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยบริดจสโตนได้นำวิถีการดำเนินงานของบริษัทที่ผนวกรวมความยั่งยืนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน พร้อมให้ความสำคัญถึงการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แคมเปญดังกล่าวครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากสวนยางที่ต้นยางถูกกรีดได้น้ำยางสด สู่กระบวนการการผลิตที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของยางรถยนต์ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่สามารถขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และความสามารถในการนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ได้

“บริดจสโตนเชื่อว่าความยั่งยืนเปรียบเสมือนการเดินทาง เรามุ่งมั่นพัฒนาการเดินทางนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี ทุกขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการใช้วัสดุที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2593 โดยเราได้สื่อสารและแบ่งปันการเดินทางนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อนพนักงาน ผู้ผลิต ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน” มร. ทีเจ ฮิกกินส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย               กลยุทธ์ธุรกิจโลกของบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าว

“แคมเปญใหม่นี้ได้ให้ความสำคัญในการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราได้ดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ นี้ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของบริดจสโตนทั่วโลก” มร. ฮิกกินส์ กล่าวเพิ่มเติม

ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก บริดจสโตนภูมิใจอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรและชุมชน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและพื้นที่ที่เราจัดซื้อยางธรรมชาติ

แคมเปญ A Layered Journey ได้วางกรอบการดำเนินงานในหลายวิธี ซึ่งบริดจสโตนได้นำแนวคิดของแคมเปญดังกล่าวมาใช้ในการวางแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและนำมาใช้กับห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ ทั้งในด้านการจัดซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต ตลอดจนการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับเราเพื่อนำวิธีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้คนและธรรมชาติ

“นับตั้งแต่การจัดเตรียมต้นกล้ายางตลอดจนการสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน บริดจสโตนรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าในทุกขั้นตอน เราส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับเราเพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน สร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” มร. ฮิกกินส์ กล่าว

 

เกี่ยวกับบริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 51  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)