บริดจสโตนร่วมกับกรมขนส่งทางบก มอบสิทธิประโยชน์

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน Q-Mark ทั่วประเทศ


บริดจสโตนร่วมกับกรมขนส่งทางบก มอบสิทธิประโยชน์

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน Q-Mark ทั่วประเทศ 


 

[กรุงเทพฯ] (29 ตุลาคม 2563) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้มีการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยจะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการค้าการขนส่ง

ทางบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ดังนี้

1.ฟรี คูปองส่วนลดค่าบริการดูแลรักษายางที่ศูนย์บริการบริดจสโตนทั่วประเทศ

2.ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

3.ฟรี การอบรมพัฒนาทักษะเรื่องการขนส่งจากบริดจสโตน

4.สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน Q-Mark โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ดังนี้ เมื่อผู้ประกอบการได้ทำการสมัครหรือต่ออายุการรับรองมาตรฐาน Q Mark และได้ทำการซื้อยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกจำนวน 20 เส้น ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารการสมัครหรือต่ออายุพร้อมใบเสร็จยางเรเดียลมาที่ บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแลกเป็นคูปองเพื่อรับยางเรเดียลรุ่นประหยัดพลังงาน (ECOPIA) จำนวน 2 เส้นฟรี มูลค่า 23,000 บาท สามารถใช้ได้ที่ศูนย์บริการบริดสโตน (BTC) ทุกสาขา 

โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ได้ที่ : https://forms.gle/DdUcg6Nyz9cnTTKx7 หรือแสกน QR code ได้จาก infographic ข้างต้น สิทธิประโยชน์สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิประโยชน์จะมีผู้สมัครเต็มจำนวน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

ฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาธุรกิจโซลูชั่น 02-636-1505 ต่อ 6006 หรือ call-center 02-636-1555

และสามารถเช็คศูนย์บริการรถบรรทุกและรถโดยสารบริดจสโตน (Bridgestone Truck Tire Center) และข้อมูลผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารบริดจสโตน ไฟร์สโตนและเดย์ตัน ได้ที่ https://www.bridgestonetruckcenter.com

 

เกี่ยวกับบริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 51  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)