เลื่อนการแข่งขัน โตเกียวเกมส์ 2020

ไปเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564

ภายใต้ชื่อเดิมเดิม “Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020”