บริดจสโตนฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท

บริดจสโตนฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท

 

·       บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

·       กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนดให้การฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เป็นก้าวสำคัญ
เพื่อก้าวไปสู่การครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไป

·       หน้าโฮมเพจเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ได้จัดทำขึ้นมาบนเว็บไซต์ของบริดจสโตนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นตัวตน , ประวัติ, และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

 

โตเกียว (1 มีนาคม 2564) —  บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มร. ชู อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ว่า “บริดจสโตนมุ่งมั่นในการก้าวข้ามความท้าทายมากมายที่เราต้องเผชิญ แม้แต่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนและสถานการณ์ที่สร้างความวุ่นวาย ซึ่งเราได้รับประสบการณ์, การเรียนรู้ ตลอดจนการเติบโตจนสู่การเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ผมขอขอบคุณลูกค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้คนในชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริดจสโตนมาตลอดการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานของเรา เราจะมุ่งยึดหลักความยั่งยืนเป็นพื้นฐานของการบริหารงานของเราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับก้าวผ่านมาจนถึงโอกาสครบรอบ 90 ปี และมุ่งมั่นเพื่อที่จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนร่วมกับสังคมและลูกค้า”

กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนดให้ในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทเป็นก้าวสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไปนับจากนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ เราจะใช้โอกาสนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของกลุ่มบริษัทของเรา, DNA ที่เป็นตัวตนขององค์กรที่เรายึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และการริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไป โดยกิจกรรมต่างๆ สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารจะอยู่ภายใต้แนวคิด “90th and beyond (ก้าวสู่ปีที่ 90 และปีต่อๆ ไป)” ความมุ่งมั่นเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของเพื่อนพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “การส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้าในฐานะบริษัทผู้ส่งมอบความยั่งยืนต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2593” ในขณะที่เราจะร่วมกันก้าวไปสู่การฉลองครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไป

การริเริ่มเพื่อโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ

1. จัดทำโลโก้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี

บริดจสโตนได้จัดทำโลโก้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ซึ่งโลโก้นี้มุ่งเน้นถึงการเดินทางครบรอบ 90 ปี และก้าวสู่อนาคตต่อไปนับจากนี้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและความก้าวหน้า ในขณะเดียวกันยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกภาคส่วน


 

 

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 51  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)