บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ “Bridgestone Road Safety” ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ “นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี” ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน แก่โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

การส่งมอบส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

[กรุงเทพฯ] (1 มีนาคม 2567) –บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) พร้อมภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการ “Bridgestone Road Safety” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3” โดยในปีนี้ยังรวมพลังเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone's Youth Champions) ทั้ง 3 รุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน และร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่และขยายผลในวงกว้างสู่เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และเยาวชนรุ่นต่อไป พร้อมกันนี้ยังส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปีนี้ สอดคล้องกับ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” และ “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” เพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริม และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การสร้างสังคมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืน และส่งมอบความอุ่นใจมาสู่การเดินทาง ทั้งยังขานรับ “นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี” ด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยกระดับความปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ       

คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า “บริดจสโตนเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย วันนี้ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับทุกท่านที่โรงเรียนนาหลวง แห่งนี้ และทุกท่านถือเป็นกำลังสำคัญของความสำเร็จในโครงการ Bridgestone Road Safety  ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านโครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของ   บริดจสโตนทั่วโลก สำหรับในระเทศไทย เราได้เดินหน้าเข้าสู่โครงการ “Bridgestone Road Safety”  เป็นปีที่ 3 โดยในปี พ.ศ 2567 ได้คัดเลือก 4 โรงเรียน ครอบคลุม 4 ภาคในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับอาจารย์และนักเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี 2.โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จ.นครปฐม 3.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมาและ 4. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยได้คัดเลือกโรงเรียนนาหลวงเป็นโรงเรียนต้นแบบในการปรับปรุงและส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียน บริดจสโตนได้ใช้เกณฑ์ประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ซึ่งสอดคล้องกับ “นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี” ด้านปลอดภัยดี และเดินทางดี เพื่อขับเคลื่อนเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย โครงการนี้ยังเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างบริดจสโตนและภาครัฐ เพื่อสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยกระดับความปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2564 เรามีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 12 โรงเรียน เยาวชนต้นแบบรวม 3 รุ่น จำนวน 24 คน และนักเรียนมากกว่า 600 คน เข้าร่วมอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และบริดจสโตนจะเดินหน้าสานต่อโครงการ Bridgestone Road Safety ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยและส่งมอบความอุ่นใจในทุกการเดินทาง”

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผูู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผูู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มี   ส่วนร่วมในพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้โรงเรียนนาหลวงในวันนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ดำเนินโครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 3  ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation)  รวมถึงผู้สนับสนุน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของนักเรียน ครู และประชาชนในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจราจรคับคั่งจากการคมนาคมขนส่งและท่องเที่ยวซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนมีความประมาทไม่ระมัดระวัง อีกทั้งยังขาดวินัยจราจรซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ  และเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน บาดเจ็บ และเสียชีวิต นับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างยิ่งต่อเยาวชน ลูกหลานของพวกเราที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลคุณภาพที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ “นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี” ด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี”

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation)

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดย บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด เพิ่มเติมว่า “ดิฉันเชื่อว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกขณะ เพราะชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรตลอดเวลา ทั้งการขับขี่ยานพาหนะ การโดยสารรถสาธารณะ และการใช้ทางเท้า  การส่งมอบถนนติดดาว ณ โรงเรียนนาหลวงในครั้งนี้ ใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ในการวัดประเมินผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีสภาพการจราจรที่คับคั่งหนาแน่น ทั้งเป็นทางใกล้สี่แยกและทางข้าม ดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จึงได้ติดตั้งป้ายบังคับจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. จำนวน 2 จุด ตำแหน่งที่ 1 บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง และในช่องจราจร และตำแหน่งที่ 2 บริเวณโค้งสวนธน นอกจากนี้ยังติดตั้งป้าย school zone โซลาร์เซลล์ขนาดที่เห็นได้ชัดเจน บริเวณก่อนถึงเขตโรงเรียนตำแหน่งเดิม ย้ำเส้นจราจรเดิม และเส้นชะลอความเร็วในระยะทางไป-กลับ หน้าโรงเรียนรวม 500 เมตร และปรับปรุงทางเท้าหน้าบริเวณหน้าโรงเรียน ขอขอบคุณบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการดีๆ ให้เกิดขึ้น และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นที่เข้มแข็งของกรุงเทพมหานครในการร่วมกันปกป้องเยาวชนของเรา การจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของพวกเราทุกคนในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดความยั่งยืน จากพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้กับโรงเรียนนาหลวงในวันนี้ หวังว่านักเรียนทุกคนจะร่วมกันใช้รถใช้ถนนหลังการปรับปรุงด้านกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ เพื่อผลของการประเมินเพิ่มระดับดาวความปลอดภัยให้สูงขึ้นในระดับสูงสุดที่ 5 ดาว ในฐานะโรงเรียนต้นแบบนำร่องโครงการ (รุ่นที่ 3)”

คุณเพ็ญลักษณ์ บุญความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญลักษณ์ บุญความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า “ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนนาหลวงได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ Bridgestone Road Safety  ปีที่ 3  ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้านการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับเพื่อนๆ และวิทยากรจากภายนอก นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักเรียนและครูที่โรงเรียนนาหลวง และอีก 3 โรงเรียนเช่นเดียวกัน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนนาหลวงและบริษัทฯ จะได้มีโอกาสร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป”

ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน บริดจสโตนมุ่งมั่นร่วมอยู่เคียงข้างการเดินทางของผู้คนบนท้องถนน และขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  โดยหนึ่งในการดำเนินงานหลักคือการเดินหน้าขยายผลสร้างสังคมความปลอดภัยสู่โรงเรียนทั่วประเทศ หนุนพลังเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

บรรยากาศภายในงาน Bridgestone Road Safety ปีที่ 3
พื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนที่โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน