บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.


แชร์

ฟรี ! บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง ให้คำปรึกษาเบื้องต้นจากช่างซ่อมรถยนต์ หากรถเสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ขณะขับขี่บนท้องถนน สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 1 ปี

ฟรี ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  24 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง/ปี (สามารถเลือกรับบริการได้ตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันทั้ง 2 ครั้งต่อเนื่องกันในการเรียกใช้บริการ โดยจะให้บริการตามทะเบียนรถที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีสิทธิ์ใช้บริการเคลื่อนย้ายรถ ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ในจำนวนสิทธิ์ที่มีทั้งหมด)

บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ สำหรับบริการเปลี่ยนยางอะไหล่ กรณียางแบน (ลูกค้าต้องมียางอะไหล่พร้อมใช้งาน) ภายในระยะทาง 20 กม. (ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 30 บาท โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น)

บริการยกเคลื่อนย้ายรถ บริการรถยก หรือรถลากจูง (ให้บริการในกรณีที่รถไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากยางเท่านั้น เช่น ยางถูกของมีคม บาด ทิ่มตำ หรือยางปริแตก จนไม่สามารถปะซ่อมได้ ฯลฯ หรือ ในกรณีอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งหรือซ่อมแซม ไม่รองรับกับรุ่นรถยนต์ของลูกค้าได้) โดยเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือจุดหมายที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กม. (ส่วนที่เกิน 25 กม. คิดค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 30 บาท โดยลูกค้าเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น)

ฟรี ! บริการประสานงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถเลือกรับบริการได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

(โดยผู้เรียกใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

บริการเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง ติดต่อประสานงานเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่องไปยังจุดหมายที่ลูกค้าต้องการ โดยสาเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้นั้น เกิดจากรถเสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการจัดส่งสมาชิกเพื่อมารับรถหลังการซ่อม  ติดต่อประสานงานจัดรถลีมูซีนมารับลูกค้าเพื่อไปยังสถานที่รับรถเมื่อซ่อมเสร็จ  

บริการโรงแรมที่พักและรถเช่า  ติดต่อประสานงานจองโรงแรมที่พัก หรือจัดหารถเช่าเพื่อใช้งานทดแทน โดยสาเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้นั้น เกิดจากรถเสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้

การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ติดต่อประสานงานแนะนำสถานที่พยาบาล บริการแนะนำสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ของโรงพยาบาล คลินิก ตลอดจนชื่อแพทย์หรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่ใกล้ที่สุดให้กับลูกค้าในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

· มอบสิทธิพิเศษโปรแกรมนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อยางรุ่นที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 และลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น 

· ได้รับสิทธ์ โปรแกรม B- 24 hrs.  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance Service) เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อลงทะเบียนสำเร็จตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น โดยนับเวลาการให้บริการเริ่มต้นจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ

หมายเหตุ :

1. การบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

2. การเลือกให้บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ หรือรถลากจูง จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และการประเมินจากช่าง โดยทีมงานบริดจสโตน คอนแทคเซ็นเตอร์

3. การเรียกใช้บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ หรือบริการรถลากจูง ที่ผิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่ดุลพินิจของช่างที่บริการหน้างาน

4. การให้บริการช่วยเหลือกนอกสถานที่ หรือบริการรถลากจูง อาจมีความล่าช้าในบางช่วงเวลาขึ้นอยู่กับการขออนุญาตเข้าพื้นที่ตามเงื่อนไขของสถานที่ หรือพื้นที่นั้นๆ 

5. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น และเมื่อท่านใช้สิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่หรือใช้สิทธิ์นี้ซ้ำได้อีก

6. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่า ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับบริการโดยทันที

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bridgestone.co.th

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

โปรโมชั่นพิเศษ โปรแกรม B-24 hrs. ให้คุณสามารถเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance Service)  ได้ฟรี 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยติดต่อผ่าน บริดจสโตน คอนแทคเซ็นเตอร์  02-636-1555 กด 2 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ตามด้วย กด 2 (บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์และขั้นตอนการลงทะเบียน โปรโมชั่นพิเศษ B- 24 hrs. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance Service)

1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อ บริดจสโตน ทุกรุ่น ทุกขนาด (ยกเว้นรุ่นที่ไม่ร่วมรายการ) จำนวน  4 เส้น (ต่อรถ 1 คัน ต่อ 1 ทะเบียนรถ) จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท บริดจสโตนส์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น (สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายได้ที่บริดจสโตนคอนแทคเซ็นเตอร์) ยกเว้นรุ่นดังต่อไปนี้ที่มีลักษณะการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษนี้  ได้แก่

- DURAVIS R611, DURAVIS R623, DURAVIS R624, DURAVIS R624 HEAVY DUTY, DURAVIS R669 HEAVY DUTY

- LEO 627, LEO 677, RD-613 STEEL

- TAXI PREMIUM

2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้โดยการ แอดไลน์ @bridgestoneTH หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://tirewarranty.bridgestoneth.com จากนั้นลูกค้าจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเลขทะเบียนรถที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน หากข้อมูลในการลงทะเบียนไม่ตรงกับที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกสิทธิ์การรับบริการดังกล่าว ทั้งนี้  ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

* การลงทะเบียนครั้งนี้ จะครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์การรับประกันคุณภาพยาง 5 ปี ตามเงื่อนไขที่ทางบริดจสโตนกำหนดไว้

3. ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการตามโปรโมชั่นพิเศษ โปรแกรม B- 24 hrs. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance Service) ผ่านทาง บริดจสโตน คอนแทคเซ็นเตอร์ 02-636-1555 กด 2 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ตามด้วย กด 2 (บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่)