โปรโมชั่นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท

แชร์

รายละเอียดและเงื่อนไข

ระยะเวลาโปรโมชั่นสำหรับผู้บริโภค:  10 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566  หรือจนกว่าของจะหมด

รุ่นยางที่ร่วมรายการ:  BRIDGESTONE TURANZA T005A หรือ POTENZA RE004 ทุกขนาด จำนวน 4 เส้น


เงื่อนไขโปรโมชั่น

รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท เมื่อเปลี่ยนยางรุ่นที่ร่วมรายการภายใต้เงื่อนไขภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้


1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 8,000 สิทธิ์

2. สามารถรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นได้

3. เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

4. สงวนสิทธิ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิตเปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย