โปรโมชั่น e-Coupon STARBUCK 600 บาท และ e-Coupon BAR B Q Plaza 600 บาท

แชร์

รายละเอียดและเงื่อนไข


ระยะเวลาโปรโมชั่นสำหรับผู้บริโภค:  1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 

รุ่นยางที่ร่วมรายการ:  BRIDGESTONE TURANZA T005A และ ECOPIA H/L001


เงื่อนไขโปรโมชั่น       

รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Coupon) เมื่อเปลี่ยนยางรุ่นที่ร่วมรายการภายใต้เงื่อนไขภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

หมายเหตุและเงื่อนไข

รุ่นยาง หมายเหตุ
TURANZA T005A เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมลงทะเบียนรับประกันยาง รับฟรี e-Coupon STARBUCK มูลค่า 600 บาท
ECOPIA H/L001 เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมลงทะเบียนรับประกันยาง รับฟรี e-Coupon BAR B Q Plaza มูลค่า 600 บาท

1. รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Coupon) เมื่อซื้อยางรุ่นที่ร่วมรายการ จำนวน 4 เส้น และ ลงทะเบียนรับประกันยางพร้อมอัพโหลดใบเสร็จได้ถูกต้องและครบถ้วน โดยภายใน 5 วันทำการ บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ สำหรับดาวน์โหลด      e-coupon ผ่านทางระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ตามใบเสร็จ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้สำหรับใบเสร็จที่ออกในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ใบเสร็จที่ออกในนามนิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการได้) และใบเสร็จที่อัพโหลดต้องมีรายละเอียด ถูกต้องครบถ้วน สามารถอ่านได้ชัดเจนดังนี้

          2.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้เปลี่ยนยางในใบเสร็จ

          2.2 เบอร์โทรศัพท์ และ ทะเบียนรถ (บริษัท จะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ตามใบเสร็จ)

          2.3 รุ่นยาง ขนาดยาง ราคาในใบเสร็จ พร้อม ระบุวันที่ในใบเสร็จ

3. โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปลี่ยนยางและลงทะเบียนได้ถูกต้องดังนี้

          3.1 ยาง TURANZA T005A สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปลี่ยนยางและลงทะเบียนถูกต้อง 1,500 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ

          3.2 ยาง ECOPIA H/L 001 สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปลี่ยนยางและลงทะเบียนถูกต้อง 900 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ สิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

6. โปรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bridgestone.co.th/th/special-offers