เทคโนโลยียางรันแฟลต: หลักการทำงาน

ความรู้เรื่องยาง | คุยกันเรื่องยาง

ยางรันแฟลตถูกแนะนำเป็นครั้งแรกกลางปี 1980 จนปัจจุบันเทคโนโลยียางรันแฟลตกำลังได้รับความนิยม และก้าวหน้ากว่าที่เคยเป็นมา บริษัทผู้ผลิตรถยนต์บางแห่งได้ติดตั้งเทคโนโลยีรันแฟลต (RFT) เป็นมาตรฐานสำหรับรถยนต์ รวมทั้งผู้บริโภคก็เริ่มสอบถามถึงยางรันแฟลต รวมถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่มีต่อการขับขี่

อะไรคือเทคโนโลยียางรันแฟลต (RFT)

ด้วยเทคโนโลยียางรันแฟลต (RFT) คุณจะสามารถขับขี่ต่อไปได้หลังจากสูญเสียความดันลมยาง โดยคุณสามารถเดินทางต่อไปยังศูนย์บริการหรือสถานที่ปลอดภัยเพื่อเปลี่ยนยาง

คุณไม่สามารถขับต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนด ควรตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตว่ายางรันแฟลตของคุณสามารถใช้ขับขี่ต่อไปด้วยความเร็วและระยะทางเท่าไหร่หลังจากสูญเสียลมยาง สำหรับยางรันแฟลตของบริดจสโตนสามารถวิ่งต่อไปได้ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระยะทางสูงสุด 80 กิโลเมตร

ประโยชน์ของเทคโนโลยีรันแฟลต (RFT)

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางในสถานการณ์ที่อันตรายหรือสถานที่ที่ไม่สะดวก เช่น ตอนฝนตกถนนลื่น นี่คือประโยชน์ที่สำคัญของเทคโนโลยีรันแฟลต (RFT) ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา 

ในสถานการณ์ที่ยางสูญเสียความดันลมยาง ยางรันแฟลตช่วยให้คุณสามารถควบคุมการขับขี่ได้ดีกว่ายางปกติทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์เองก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองหากรถสูญเสียลมยาง ยิ่งในสภาวะที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ความนิยมต่อยางรันแฟลตก็มากขึ้นตามลำดับ