โครงการพนักงานจิตอาสาไปกับ BTMT Road Safety

บริดจสโตนมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับท้องถิ่น นำโดยกลุ่มพนักงานจิตอาสา จากบริษัทบริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยแนะนำและอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยบน       ท้องถนน เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องกฎจราจร  รวมถึงปลูกจิตสำนึกและความมีน้ำใจในการขับขี่ผ่านกิจกรรมต่างๆ  พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียน ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน