โครงการ Bridgestone Road Safety


บริดจสโตน ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีเครือข่าย จัด “โครงการ Bridgestone Road Safety” โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 โดยรวมพลังเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone’s Youth Champions) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน สู่การสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนต้นแบบ ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียนให้มีความปลอดภัย บริดจสโตนยังคงเดินหน้าขยายผลสร้างสังคมความปลอดภัยสู่โรงเรียนทั่วประเทศ หนุนพลังเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม


โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 1

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จ.เชียงราย

2. โรงเรียนกะทู้วิทยา จ.ภูเก็ต

3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จ.ขอนแก่น

4. โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 2

1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

2. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี        

3. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี

4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 3

1. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี

2. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จ.นครปฐม

3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

4. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร