โครงการส่งพนักงานกลับบ้านช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

บริดจสโตนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพนักงาน ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และเข้าพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรมากที่สุด ดังนั้นเพื่อให้พนักงานตระหนักด้านความปลอดภัยในการขับขี่ ทางบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค จึงได้จัดกิจกรรม “Traffic Test Activity” และ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการตระหนักรู้ รวมไปถึงช่วยให้พนักงานได้กลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย