แอปพลิเคชัน  (Tirematics)

ลดการตรวจสอบยางและปริมาณงานในการบำรุงรักษาเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับใด ความคุ้มค่าย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลกำไรให้กับธุรกิจ อีกนัยหนึ่งคือ หากมีการตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิยางอยู่เสมอ จะสามารถยืดอายุการใช้งานของยางได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น Tirematics เป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้เราสามารถตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่ยานพาหนะจะหยุดทำงานลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ขับขี่อีกทางหนึ่ง

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของยางให้สูงสุดประเด็นหลักในการดำเนินธุรกิจหล่อดอกยางคือการทำให้ยางใช้งานได้อย่างคุ้มค่า การตรวจสอบด้วย Tirematics อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถส่งยางมาหล่อดอกยางได้ในเวลาที่เหมาะสม และนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกยางแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของยางอีกทางหนึ่งด้วย

บริดจสโตนยังสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้มาใช้ทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์รุ่นต่อๆ ไปให้คุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอภายใต้ราคาที่เหมาะสม