เทคโนโลยี ENLITEN

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรในการผลิตยางรถยนต์น้อยลง

มุ่งหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ผลิตและลูกค้า เราคำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นสำคัญเสมอ แม้ว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพียงใดก็ตาม

มุ่งสู่เส้นทางการประหยัดน้ำมันปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเพื่อให้การขับขี่สนุกยิ่งขึ้นด้วย LRR ซึ่งยอดเยี่ยมทั้งสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สและรถยนต์ไฟฟ้า เพราะจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้นานขึ้น

เพื่อการเพิ่มผลผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการขับขี่ เรามองหาวิธีที่จะทำให้ยางของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตรถยนต์และลูกค้าของเรา โดยการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง สนับสนุนให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น