แอปพลิเคชั่น Tirematics

เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบรักษายางเชิงคาดการณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เราจะสามารถดูแลยางได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถเพิ่มความปลอดภัยและประหยัดเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสามารถยืดอายุยางได้

ความสำคัญของการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมจำเป็นเพื่อจัดการกับหัวข้อที่มีการโต้เถียง เช่น การปล่อยคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะโลกร้อน เนื่องจากเมื่อยางอยู่ในสภาพดี ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนจะลดลง และเมื่อรถยนต์มาร่วมใช้โซลูชั่นนี้ ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก

การตรวจสอบเชิงคาดการณ์ช่วยยืดอายุยางผ่านเซ็นเซอร์เกตเวย์แบบดิจิทัล ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบแรงดันลมยางและอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ทุกครั้งที่กลับมาที่โรงรถ เมื่อยางได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี จะลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงการตรวจสอบแบบคาดการณ์ล่วงหน้าจาก Tyrematics ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะตรวจจับและแก้ไขความผิดปกติของยางได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบอย่างเป็นระบบดังกล่าวจะช่วยยืดอายุยางและสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

การเพิ่มศักยภาพในการดอกยาง ด้วยการบำรุงรักษาอัตโนมัติเป็นประจำ คุณสามารถตรวจสอบยางรถยนต์เพื่อดูว่าจำเป็นต้องทำการหล่อดอกเมื่อใด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งาน การหล่อดอกยางจะชะลอการเปลี่ยนไปใช้ยางใหม่ ซึ่งใช้พลังงานและทรัพยากรในการผลิตมากกว่าอย่างเป็นนัยสำคัญ