บริดจสโตน คว้ารางวัล Product Excellence Award และ CSR & ESG Leadership Award จากเวที Annual Global CSR & ESG Summit & Awards 2023 ครั้งที่ 15

บริดจสโตนเอเชีย แปซิฟิก คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Annual Global CSR & ESG Summit & Awards 2023TM   ครั้งที่ 15 โดยได้แสดงถึงพันธสัญญาขององค์กรในการนำกลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ รวมถึงรางวัลระดับ Platinum ประเภทผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในการออกผลิตภัณฑ์ TURANZA T005 EV ซึ่ง
เป็นยางที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และรางวัลระดับ Silver สำหรับความเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้
ยกย่องถึงแผนงานในการตอบโต้และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

โดยรางวัลครั้งที่ 13 และ 14 ที่ผ่านมา ได้ตอกย้ำความสำเร็จจากเวทีอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2018

รางวัลดังกล่าวยังได้แสดงถึงก้าวสำคัญใน Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้าและชุมชน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ TURANZA T005 EV ซึ่งเป็นยางที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้ผลักดันขีดจำกัดของนวัตกรรมเทคโนโลยียางที่ยั่งยืนและโซลูชั่นการเดินทาง รวมถึงความร่วมมือ
กับพันธมิตรท้องถิ่นในภูมิภาคในแผนการตอบโต้และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริดจสโตนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนในระยะยาวที่ช่วยส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีและเป็นวงกว้าง

Annual Global CSR & ESG Summit & Awards 2023TM   ครั้งที่ 15 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับองค์กรที่แสงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รางวัลนี้ให้ความสำคัญและให้เกียรติองค์กรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการหลอมรวมคุณค่าทางจริยธรรม การให้เกียรติต่อบุคคล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิธีการดำเนินธุรกิจ ในปีนี้ มีผู้สมัครที่เข้าร่วมชิงรางวัลชั้นนำมากกว่า 230 องค์กรใน 19 หมวดรางวัล

ผลิตภัณฑ์ TURANZA T005 EV

ผลิตภัณฑ์ TURANZA T005 EV เป็นยางที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดย    บริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก (BSCAP) ด้วยคุณสมบัติหลักด้านนวัตกรรมทั้ง 3 ประการ ได้แก่ ENLITEN,
B-SILENT และ LUXBLACK เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยให้การขับขี่อัจฉริยะ และสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า

•      ENLITEN เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ยางมีน้ำหนักเบาด้วยการลดการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ ซึ่งช่วยลด ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุน (RRC) การผสมผสานระหว่าง ENLITEN และคุณสมบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยาง และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ 5 ถึง 15% ในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) เมื่อใช้กับยาง EV ENLITEN จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างมาก ลดการใช้พลังงานที่จำเป็นสำหรับการชาร์จครั้งใหม่ ในขณะเดียวกันยังช่วย “ความกังวลเรื่องระยะทางขับขี่ที่แบตเตอรี่อาจหมดระยะทาง” ของผู้บริโภคได้อีกด้วย
•      B-SILENT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งยังช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร และยังช่วยลดเสียงมลภาวะทางเสียง
•      LUXBLACK ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่แม่นยำจึงทำให้เกิดพื้นผิวแก้มยาง 3 มิติ และยังช่วยทำให้ แก้มยางดูโดดเด่นขึ้น

ทีมค้นหาและช่วยเหลือของบริดจสโตน อินโดนีเซีย

ในปีค.ศ. 2022 ทีมงานได้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัด Pandeglang, Banten และ Cianjur โดยได้เข้าในพื้นภัยพิบัติเพื่อส่งมอบเสบียงและให้ช่วยเหลือด้านการค้นหาในประเทศ

การลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติในประเทศเวียดนาม

เพื่อโต้ตอบและบรรเทาภัยพิบัติประจำปี โปรแกรม “Bridge to Knowledge” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างและฟื้นฟูสะพาน โดยโครงการที่ 7 และ 8 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2022 บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและจังหวัด Thanh Hoa และปีนี้ ในเดือนมิถุนายน โครงการที่ 9 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในจังหวัด Gia Lai  ตัวอย่างล่าสุด คือ สะพาน Kenh Thay Tam ในจังหวัด Can Tho ได้ร่วมมือกับดีลเลอร์และบริษัทซีเมนต์ท้องถิ่น ด้วยจำนวนพื้นที่กว้าง 36 เมตรที่มีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน และชาวบ้านใช้เดินทางทุกวัน  รวมถึงสะพาน Khoang ในจังหวัด Son La ที่รองรับรถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน ช่วยสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและป่าไม้ โดยเป้าหมายของบริดจสโตน ประเทศเวียดนาม คือการฟื้นฟูสะพานอย่างน้อย 20 สะพานภายในปีค.ศ. 2030

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน